God cannot be known by the outgoing faculties, by the intellect or the vital airs called the pranas.
He can be known only by the soul: like alone can know the like. When is the soul liberated? When it is analysed from mind and the outgoing faculties.

Sant Kirpal Singh

Regularitate – Adevăr – Puritate

Ultima prelegere a Lui Sant Kirpal Singh în New York, în 12 oct. 1972
Talk available in English as mp3 – www.audio.sant-kirpal-singh.org

Aceste cinci prelegeri le-am ţinut despre diferitele aspecte ale spiritualităţii. Scopul este de a înainta pe cale. Există câteva lucruri esenţiale pentru a înainta pe cale. Dacă ele nu există, nu se poate evolua pe calea spirituală.

Primul lucru este regularitatea: Precum mâncaţi voi de două, trei ori pe zi, aşa sunteţi aici(în această lume), din cauza ţelului vostru principal, pentru a vă hrăni sufletul; Pâinea şi Apa vieţii de care fiecare din voi a primit deja un capital de pornire.

Primul lucru este deci regularitatea. Regularitatea va aduce fructe mai bune doar dacă conduceţi cu precizie jurnalul analizei de sine. În general nu ne îngrijim să conducem jurnalul în ceea ce priveşte autoanaliza. Rezultatul este că nu înaintăm prea bine pe cale. Câteodată înaintăm, apoi cădem înapoi.

Precum ştiţi, jurnalul spune că nu avem voie să avem sentimente ostile faţă de nimeni, nici în gând, nici în cuvinte sau fapte. Gândurile sunt foarte puternice. Voi întrebaţi : „Ce să facem dacă cineva vorbeşte rău despre noi?„

Sângele nu se poate îndepărta cu sânge. Aici este nevoie de Apa vieţii pentru a-l îndepărta. Dacă cineva gândeşte rău despre voi, atunci gândiţi-vă un timp liniştiţi : Există un sâmbure de adevăr în acest lucru? Verificaţi-vă. Dacă este aşa, atunci fiţi recunoscători aceluia. Vezi, doar duşmanul tău sau câteodată adevăratul tău prieten îţi va spune, ce nu este în ordine cu tine; ca şi sfat şi ca şi ajutor, pentru că el are multă iubire pentru bunul lui prieten. Dacă nu e aşa, atunci iartă şi uită. .. Roagă-te pentru el. Aceasta e unica cale, căci altfel aceste gânduri te vor roade încontinuu. Nu vei avea de loc linişte. Totdeauna când vei şedea, vor fi acolo(se vor ridica în tine).

Al doilea lucru este: Adevărul:niciun show, nicio comportare prefăcută – mintea ta, inima ta, cuvintele tale şi gândurile tale ar trebui să fie în concordanţă una cu alta. Adevărat este doar, dacă acestea trei coincid. Noi spunem pur şi simplu ceva, în exterior facem un show, dar în inimă avem altceva, iar mintea noastră gândeşte iarăşi altceva. Acestea sunt lucrurile de care trebuie să ţineţi cont în voi. Nimeni nu poate avea grijă asupra acestui lucru precum o faceţi voi înşivă, voi recunoaşteţi cel mai bine (ce se întâmplă în voi).

Dacă facem ceva, Îl inducem în eroare pe Dumnezeul din noi în primul rând – nu pe noi. El este acolo, El obsearvă fiecare acţiune a noastră. El cunoaşte chiar fiecare direcţie înspre care noi tindem.

Următorul lucru este puritatea vieţii duse. Se spune: “Puritatea este viaţă, sexualitatea este moarte.“ Cu cât deveniţi mai puri, cu atât mai bine. Acest lucru îşi va arăta roadele. Veţi fi binecuvântaţi.

Dacă în voi există ceva nesincer, sau dacă voi vă prefaceţi şi faceţi un show pentru a înscena ceva ceea ce nu suntem, atunci urmarea va fi că între voi şi  Dumnezeu se crează un perete gros; această perdea va fi tot mai groasă.

Fiţi deci totdeauna sinceri cu voi înşivă. Nu vă menajaţi. Dacă vrem să înaintăm pe calea spiritualităţii, acest lucru e deosebit de necesar.

Noi suntem cu toţii din aceeaşi materie ca şi Dumnezeu. Suntem picături din Oceanul conştiinţei supreme. Suntem fraţi şi surori în Dumnezeu; nu există inferioritate sau superioritate. Poziţiile deţinute în viaţă de noi sau anumite greutăţi cu care avem de-a face, sunt repercursiuni din trecut; este altceva. Dumnezeu ne-a dat însă aceleaşi drepturi înnăscute tuturora în viaţă: ca şi corp fizic, ca şi suflet şi veneratori ai aceleiaşi Puteri, care controlează atât întreaga Creaţie cât şi pe noi în corpul nostru.

Omul este deci unul, care trăieşte pentru alţii. Adevărul se află deasupra tuturor lucrurilor, dar şi mai presus, este adevăratul mod de viaţă. (Căci doar prin adevăratul mod de viaţă se poate recunoaşte Adevărul.)

Dacă într-un bec arde lumina, dar dacă  becul e mânjit cu pete negre, câtă lumină va radia din el? Lumina este în voi, fiţi atenţi ca să nu fie întuneric. Trebuie să aveţi grijă de voi înşivă, nimeni nu o poate face în locul vostru. Poate cineva obsearvă ceva la voi, sau din iubire din inimă, precum v-am explicat, pentru ca fratele lui să nu fie indus în eroare.

Acestea sunt cele trei…

“Dacă pierdeţi bani, nu aţi pierdut nimic. Pierdeţi sănătatea, aţi pierdut ceva. Pierdeţi caracterul vostru, atunci aţi pierdut tot. “ Regularitatea este pe primul loc, dar aceştia sunt factorii ajutători , pentru a avea success pe calea spiritualităţii.

Ceea ce vă prezint, nu este nimic nou, fiecare dintre noi o ştie deja mai bine. Dacă ar trebui să ţineţi un discurs, aţi vorbi deliberat, cu toată puterea care vă stă la dispoziţie, cred eu. Unicul lucru este că: Ar trebui să fim sinceri cu noi înşine.

 

Dacă cineva cade în groapă, iar el deţine o lampă în mână, toată lumea ştie ce trebuie făcut. Vrem să înaintăm.

Această putere este deja în voi şi priveşte fiecare acţiune a voastră, totdeauna. Fiţi sincer cu El, asta e tot… dacă faceţi un pas înainte, El vă vine cu sute de paşi în întâmpinare. În rest – cât timp vrem noi să ne ascundem greşelile noastre în viaţă ? Faţă de Unul care este în noi, nu le putem ascunde. El ţine o perdea groasă între voi şi El, vedeţi voi ?

De acolo vine rugăciunea : “O, Dumnezeule, îţi mulţumim că ai ţinut secretă taina faţă de înţelepţii lumii şi că le-o relevi copiilor mici.“ Ce înseamnă acest lucru ? I se dă nevinovatului viaţa cea nevinovată. Viaţa nevinovată nu are nimic din aceste greşeli. Vă doresc deci tuturor să avansaţi cel mai bine.

Puterea Divină, Puterea Mistică sau Puterea Maestrului care este în voi, vorbeşte câteodată printr-un pol uman, pentru ca să vă conducă pe voi, căci voi nu ascultaţi de indicaţiile pe care El vi le dă în interior. El le dă o dată , de două ori, de trei ori, dar voi nu ascultaţi de cuvintele Lui. Puteţi să denumiţi acest lucru “ Vocea divină a conştiinţei.“

Eu aş spune: dacă sunteţi sinceri cu voi înşivă, nu trebuie să vă fie frică de Dumnezeu. Sunteţi sinceri faţă de Dumnezeul din voi. Dumnezeu nu locuieşte în cer. El pătrunde în toată Creaţia, o controlează şi vă controlează pe voi în corpul vostru. El vă este cel mai apropiat – mai apropiat decât mâinile şi picioarele voastre. Conduceţi-vă deci strict jurnalul, nu vă menajaţi. Când se ridică ceva în voi, eliberaţi-vă de acel lucru vă rog.

Dacă vă doare burta, cât timp vă puteţi preface ? Dacă aţi mâncat otravă, cât timp rămâneţi liniştiţi şi vă prefaceţi – voi strigaţi ! Este un factor deosebit de necesar, care vă va ajuta să evoluaţi pe cale. Dumnezeu în voi vede tot. El obsearvă fiecare înclinare a minţii voastre. Ceea ce am spus în puţine cuvinte, poate deja ştie fiecare dintre voi mai bine; nu este nimic nou. Unicul lucru important este doar : Nu suntem sinceri cu noi înşine.

Gura ar trebui să spună ceea ce avem în inimă, iar mintea ar trebui să gândească ceea ce avem în inimă. Întreaga problemă vine din cauză că ne-am dezvoltat mintea, dar nu şi inima noastră. Intelectul gândeşte, devine egoist, e îngust în gândire şi doreşte să domine tot. Mintea ar sacrifica tot, ca ea să iasă învingătoare. Puteţi constata că acesta este conflictul care se desfăşoară peste tot¸ în întreaga lume.

Motivul acestui lucru este că ea o face fără inimă, vedeţi voi. Capul vostru gândeşte, dar inima e de acord oare cu el? Eu nu cred. Dacă voi gândiţi : “Pe acesta îl omor“, inima voastră ar spune : “Da, fă-o !“ Nu. Inima este lăcaşul sufletului sau al Lui Dumnezeu în voi. Dezvoltaţi-vă mintea; dar lăsaţi ca inima voastră să fie cu voi, atunci veţi rămâne protejaţi de multe lucruri. Vă spun, toate aceste lucruri pe care le puteţi vedea azi în lume, s-au ridicat, pentru că noi suntem dezvoltaţi doar mental, dar nu şi inima voastră. Credeţi că ar mai exista împuşcăturile astea dacă mintea ar fi în rezonanţă cu inima ? Cu cât puteţi fi mai sinceri cu voi înşivă…

Rămâneţi în religiile în care v-aţi născut, căci acestea sunt şcoli ale gândirii. Învăţăturile de bază sunt aceleaşi pentru toţi. Dumnezeu v-a creat cu aceleaşi drepturi din naştere, acelaşi corp, suflet şi puterea ce vă controlează (în voi) este aceeaşi pentru fiecare. Aşa ne-am afiliat diferitelor şcoli de gândire, ca să recunoaştem pur şi simplu că unitatea există deja. Ele (aceste şcoli) sunt concepute …ca să ne dezvolte pe noi şi să ne lase să evoluăm. Dar dacă rămânem acolo şi nu ne ridicăm la a înţelege de ce l-a creat Dumnezeu pe om de fapt şi pentru ce există aceste şcoli de gândire, atunci există conflicte…

Această putere este deci în voi şi vede totdeauna orice acţiune a voastră. Dacă sunteţi sinceri cu ea, sunteţi sinceri cu Dumnezeu. Faceţi totul cu regularitate, acest lucru este Pâinea şi Apa vieţii. Dacă sufletul şi inima voastră vor deveni puternice, atunci sunteţi în stare să scoateţi căruţa din noroi… Vă prezint lucrurile aşa cum îmi vin mie în minte acum. Nu am cugetat înainte de a vă vorbi. De acest lucru este acum nevoie. Fiţi în mod regulat în meditaţie. Aceasta este Pâinea şi Apa vieţii. Ar trebui să ne dezvoltăm din toate punctele de vedere. Fizic şi intelectual ne-am dezvoltat, ar trebui să ne dezvoltăm şi spiritual – omul e binecuvântat din trei puncte de vedere.

Rămâneţi în exterior în contact şi prin corespondenţă …şi conduceţi jurnalele cu adevărat. Ce înseamnă jurnale adevărate? Cele ce redau într-adevăr ceea ce gândiţi cu mintea, ceea ce aveţi în gând, cuvintele şi faptele. Câteodată jurnalele sunt aproape goale, iar rezultatul este: “Folosesc două ore zilnic, fac cutare şi cutare lucru, dar fără rezultat. “ Ce să cred eu ? În exterior puteţi să induceţi oameni în eroare, dar pe cel din voi, Cel care oricum vă priveşte, nu puteţi. Dacă jurnalul vostru e în ordine, iar voi vă luaţi timp în mod regulat şi zilnic în mod corect, nu există niciun motiv din cauza căruia nu evoluaţi. Puterea Maestrului acţionează, acesta e Duhul Sfânt, vedeţi voi? El acţionează din timp în timp, ca să vă conducă pe voi înapoi acasă. Ascultaţi de El şi rămâneţi în contact, asta e tot ceea ce vă pot spune. Noi am avut şedinţe de meditaţie şi sper, că fiecare din voi s-a simţit mai bine. Dacă continuaţi aşa pe mai departe, dacă aveţi respectul necesar jurnalului analizei de sine, şi dacă înlăturaţi toate greşelile voastre care sunt trecute de mine la rubricile principale, atunci Dumnezeu vă va ajuta de la o zi la alta tot mai mult.

Precum v-am spus deja în prelegerile mele: fiecare Sfânt îşi are trecutul său, iar fiecare păcătos are un viitor. Există speranţă pentru fiecare . Nu fiţi descurajaţi. Deasupra capului vostru e o putere care vă ajută, mai ales pe aceia care au fost iniţiaţi; nu sunteţi chiar singuri. Ascultaţi-L. Cuvântul e în voi, iar atâta timp cât nu aveţi încă contact conştient cu această Putere, rămâneţi în exterior în contact.

Ceea ce spun, trebuie să aibă ecou la voi, cred eu – la fiecare din voi. Vorbesc la nivel de om cu voi, de la om la om.

Se cere un mod de viaţă simplu şi un mod înalt de gândire – şi o inimă iubitoare. Nimeni nu e mai superior sau mai inferior. Acela e cel mai frumos, in care străluceşte Lumina Domnului, o casă care este luminată de becuri electrice, străluceşte frumos. Dacă nu sunt becuri electrice în ea, chiar şi cea mai frumoasă casă este întunecată. Deci acest lucru este necesar. Cred că dacă aceste lucruri vă stau ca importanţă la inimă şi dacă trăiţi în concordanţă cu ele, Dumnezeu vă va ajuta. Cele mai bune dorinţe vor fi întodeauna cu voi; aici, acolo, peste tot, căci forma astrală a Maestrului este totdeauna cu voi. Atâta timp cât nu sunteţi în contact conştient, faţă în faţă cu El, este nevoie de conducerea exterioară – această putere acţionează în pol uman... Timpul minim dat de mine sunt două ore. Acestea sunt obligatorii. Dacă puteţi investi mai mult timp, veţi primi bucuria Lui.

Îmi amintesc că în 1912 am avut un profesor musulman. Vedeţi, atunci când există aceleaşi opinii, este dragostea acolo. El mă vizita întotdeauna, iar eu veneam la el. Asta a fost in 1912, acum 50 de ani înainte. El a postat o tăblie pe casa lui: “Intrarea fără permisiune este interzisă. “ Eu am avut intrare liberă la el. Ei (musulmanii) se roagă de 5 ori zilnic, se închină cu capul în jos şi  îl ridică din nou. Aceasta e regula generală. Când eram acolo, el obişnuia să spună rugăciuni, o oră, două, sau trei ore, iar eu îl priveam pur şi simplu. “Prieten drag, “l-am întrebat odată, “sunt necesare cinci rugăciuni, dar tu te rogi mai departe ore în şir.“ “Cinci rugăciuni sunt obligatorii pentru musulmani, “ a răspuns el, “dar ceea ce e în plus , fac pentru a-Lbucura şi pentru a primi bucuria Lui.“

Două ore sunt deci neapărat necesare pentru voi, dacă faceţi mai mult,o să fie spre bucuria Lui. Este treaba voastră, voi trebuie să o faceţi. Acesta este un exemplu rău : un hoţ este tot timpul pregătit să fure bani, zi şi noapte. Dacă voi chiar că vreţi să aveţi succes spiritual, atunci furaţi timp pentru spiritualitate, oricând e posibil. “Acolo unde există voinţă, există şi o cale“; lucrul trist este că noi nu avem voinţă! Din acest motiv nu suntem capabili să oferim întreaga noastră atenţie acestui lucru. Corpul omenesc este cel mai suprem lucru în întreaga Creaţie şi ocazia de aur pe care am primit-o, ca să putem face acest lucru. Nimeni nu o va face în locul vostru. Voi trebuie să mergeţi (înapoi)… Ultima oară v-am spus că oamenii vin şi îşi ţin prelegerile despre una şi alta, dar eu am vorbit doar despre moarte.

În timpul celor cinci prelegeri s-a vorbit în primul rând despre faptul că: aceasta este ocazia de aur, faceţi cel mai bun uz din ea. Ce este meditaţia ?Ce este spiritualitatea ? Ce este un Maestru care vă poate conduce, ce vă dă El? Unde e Dumnezeu, cum Îl putem găsi?

Toate aceste lucruri au fost discutate. De la început la sfârşit am vorbit despre “moarte “, un cuvânt, pe care nu-l auziţi cu plăcere. Dar totuşi trebuie să trecem prin moarte. Moartea  nu e o fantomă, noi trebuie să ne părăsim corpul.

Cele mai bune urări ale mele sunt cu voi, asta e tot ce pot să vă spun. Acea Putere e în voi şi vă ţine sub observaţie: fiecare înclinaţie, fiecare gând, ea vă dă orice ajutor posibil şi protecţie, fără ca voi să-l cereţi. Este o mare binecuvântare ca să avem pe pământ pe cineva care ne poate conduce aşa. Îmi sunteţi cu toţii dragi. De ce? Pentru că aţi fost puşi pe cale. Aşa privind, suntem cu toţii fraţi şi surori, adevărate rude. Această legătură nu se poate rupe nici măcar după moarte. Cât sunteţi de fericiţi- dacă căutaţi după aşa ceva!

Aceasta este în câteva cuvinte puţine suma tuturor învăţăturilor, care dacă trăiţi respectându-le , puteţi evolua chiar mai mult decât mine. Mă rog ca voi toţi să deveniţi soli. Dar noi ar trebui să fim sinceri în gând, cuvinte şi fapte…

Înţelegeţi ce vreau să spun? Meditaţi în mod regulat. Nu fiţi duşmănoşi de loc cu nimeni. Fiţi sinceri. Fiţi puri în gând şi iubiţii pe toţi. Voi nu v-aţi născut pentru a trăi pentru voi înşivă, voi sunteţi oameni. Omul e cel ce trăieşte pentru alţii, nu pentru el însuşi.

Faceţi-vă în mod regulat timp ca să veniţi în legătură cu Atotputernicul, cu Cel ce pătrunde întreaga Creaţie şi o controlează. Rămâneţi în societatea în care vreţi.

Scopul tuturor lucrurilor e ca să-l atingeţi . Şi sensul căsniciei este de a avea un camarad cu care să vă ajutaţi reciproc ca să-L recunoaşteţi pe Dumnezeu. Acest lucru vă va da bucurie şi pace permanentă…

…Gândiţi-vă la aceste puncte pe care vi le-am prezentat. Cinci sau zece minute ; luaţi-le în inima voastră şi trăiţi în conformitate cu ele. Chipul vostru va străluci, iar ochii voştri vor fi deschişi şi luminoşi.