God cannot be known by the outgoing faculties, by the intellect or the vital airs called the pranas.
He can be known only by the soul: like alone can know the like. When is the soul liberated? When it is analysed from mind and the outgoing faculties.

Sant Kirpal Singh

Către căutători

Extras din prelegerea "Man know thyself" de Sant Kirpal Singh

De la începuturile Creatiei, pe când a răsărit prima trezie de sine în oameni, el şi-a îndreptat atenţia sa tot mai mult asupra misterului propriei sale existenţe lumeşti şi asupra cercetării întrebărilor de ce există întreaga Creaţie şi de unde provine ea. De o eternitate a tot cercetat şi întrebat el în zadar, când în sfârşit setea lui de ştiinţă l-a făcut să studieze rezultatele dobândite de alţii în acest domeniu.

Vechii învaţaţi, precum şi cei din ziua de azi şi-au pus întrebarea : ”Ce fel de ştiinţă este aceasta , prin care putem să recunoaştem toate celelalte?” Şi ei au răspuns dintr-o dată :”Este ştiinţa de sine mai înaltă, a adevăratului om.” Cea mai înaltă ştiinţă este deci aceea, care se ocupă în mod teoretic şi practic cu adevărata natură a omului şi cu legătura lui cu Dumnezeu. Este într-adevăr o ştiinţă foarte naturală, care nu are nevoie de nicio ipoteză. Ea nu e supusă schimbării şi nu e legată de timp. În vechea Indie oamenii au denumit-o „Para-Vidya”(ştiinţa Adevărului adeverit sau ştiinţa lumii de dincolo) şi pentru a defini această ştiinţă, s-au descoperit diferite denumiri pentru aceasta. Apoi s-a introdus expresia de “Apra – Vidya”, care denumeşte acea ştiinţă care serveşte ca pregătire pentru a dobândi ştiinţa „Para-Vidya”. Această pregătire constă dintr-o viaţă etică şi morală ridicată, precum şi din exersarea (în mai multe moduri) a concentrării sau a meditaţiei, ambele sunt neapărat necesare pentru dezvoltarea spirituală.

Pentru a defini această ştiinţă, omul modifică în continuu noţiunile, sau introduce nume sau terminologii noi. Maeştrii au fost denumiţi “Sant”, iar acest fel de ştiintă “Mat”, fapt prin care s-a format expresia “Sant Mat”, care se foloseşte azi în principiu, pentru a descrie drumul Maestrului. Alte noţiuni ca Shabd Yoga, Surat Shabd Yoga, Sahaj Yoga se folosesc de asemenea, pentru a descrie această ştiinţă.

În Sanskrit, prin cuvântul “Sant”se numeşte un Maestru care este la cel mai ridicat nivel, iar “Mat” înseamnă o părere confirmată sau o declaraţie, pe care o face un expert corespunzător, potrivit propriei experienţe.

De aceea, baza acestei ştiinţe este rezultatul studiilor critice, cercetărilor exacte şi a unei verificări pe durata unei întregi vieţi a faptelor bazate pe experienţa practică a sinelui în oameni. Un Maestru competent este în stare să-i dea fiecăruia care vine la el, o asemenea experienţă de sine. Din acest motiv este Sant Mat învăţătura, metoda şi calea sfinţilor.

Maeştrii nu pun accent pe nume sau pe denumiri, faptul că multe secte religioase, grupuri sau cercuri pretend că această ştiinţă le aparţine, şi că o denumesc după conducătorii sau fondatorii lor, nu joacă niciun rol pentru ei. Ei privesc aceste grupuri ca pe şcoli în care omul – cea mai nobilă fiinţă a Creaţiei – ca şi un copil al aceluiaşi, unicului şi atotputernicului Tată, poate învăţa împreună cu alţii.

Un Maestru (denumit şi Satguru) , stăpâneşte atât teoria, cât şi practica, perfect. El e competent ca să mijlocească tuturor căutătorilor sinceri ai Adevărului, indifferent de culoarea pielii, castei sau apartenenţei religioase ambele lucruri : ştiinţa, precum şi o experienţă a ei.

Fiecare om, bărbat sau femeie, sărac sau bogat, tânăr sau bătrân, înţelept sau păcătos, învăţat sau fără şcoală, dar care poate înţelege această parte teoretică a ştiinţei,acela are dreptul de a dobândi această ştiinţă.

 

The following talks are suggested reading as an introduction to the teachings of Sant Kirpal Singh:
Spirituality – what it is

No new faith, mind that
The inner and outer man