The human body is a holy book of God. Study it! Search it! Those who rose above the plane of senses and realized themselves, they realized God. This is the highest ideal of all.

Sant Kirpal Singh

Till sökaren

Uddrag fra en tale af Sant Kirpal Singh "Menneske – kend dig selv"

Sant Kirpal Singh

Siden skabelsens begyndelse, da mennesket fik det første glimt af selvindsigt, har hans fokus været mere og mere rettet mod hans egen verdslige eksistens og mod en dyberegående undersøgelse af årsagen og ophavet til al skabelse.

I årevis har han undersøgt sagen og stillet spørgsmål uden resultat, men endelig har hans tiltagende tørst efter viden fået ham til at studere de resultater, som andre på området har opnået.

Gamle og moderne visemænd har spurgt; "Hvad er den viden, der gør alt andet kendt?" og har svaret i samme åndedrag; "Viden om det højere selv – det sande menneske." Så den højeste viden er den der i både teori og praksis beskæftiger sig med menneskets sande natur og hans forhold til Gud. Det er faktisk en naturlig videnskab uden hypoteser, der ikke er underlagt hverken forandring eller tid.

I det gamle Indien blev den kaldt for "Para-Vidya" (Den realiserede sandheds videnskab eller videnskab om det hinsides) og forskellige religiøse grupper udsprang herfra for at fortolke denne videnskab.

"Apra-Vidya" den forberedelse, der er nødvendig for at opnå den viden om "Para-Vidya" blev nu introduceret. Denne forberedelse består i at leve et etisk moralsk liv og i udøvelsen af koncentration eller meditation (på mange måder), som begge er uundværlige for den spirituelle udvikling.

Mennesket ændrer sig konstant eller introducerer nye navne og termologier for at beskrive denne videnskab. Mestrene blev kaldt for 'Sants' og formen af videnskaben for 'Mat'. På den måde opstod 'Sant Mat', der nu er mest kendt som 'Path of Masters' eller 'Mestrenes Vej'. Denne videnskab kaldes også nogle gange for Shabd Yoga, Surat Shabd Yoga eller Sehaj Yoga.

På sanskrit betyder ordet 'Sant' Mester af den højeste rang og 'Mat' er et bekræftende udsagn fra en ekspert udfra egen erfaring. Grundlaget for denne videnskab er derfor et resultat af kritiske studier, minutiøs efterforskning og livslang verifikation af fakta baseret på praktiske erfaringer omkring selvet i mennesket. Denne erfaring af selvet er noget, som en kompetent Mester er klar til at give alle, der opsøger ham. Sant Mat er Mestrenes lære, system og vej.

Mestrene tillægger ikke navne, titler eller det faktum at mange religiøse sekter, grupper og kredse har påberåbt sig denne videnskab, som deres egen og givet den navn efter deres ledere eller grundlæggere, nogen betydning. De ser disse grupper, som skoler hvor mennesket – det mest ædle væsen i skabelsen – kan studere sammen sine medmennesker, som børn af samme den Almægtige Fader. En Mester (også kaldet en Satguru) mestrer fuldstændigt både teori og praksis og er kompetent til at overføre både viden og erfaring til alle oprigtige søgende efter sandhed uden at skæve til farve, kaste eller tro. Hvilken som helst mand eller kvinde, uanset rig eller fattig, ung eller gammel, salvet eller synder, lærd eller uvidende, der er i stand til at forstå og kapere denne videnskabelige teori, har ret til at tilegne sig den.

 

The following talks are suggested reading as an introduction to the teachings of Sant Kirpal Singh:
Spirituality – what it is

No new faith, mind that
The inner and outer man