God cannot be known by the outgoing faculties, by the intellect or the vital airs called the pranas.
He can be known only by the soul: like alone can know the like. When is the soul liberated? When it is analysed from mind and the outgoing faculties.

Sant Kirpal Singh

Mesaj 1958

Scris de Sant Kirpal Singh, la 12 iulie 1958, cu ocazia aniversării zilei de naștere a lui Hazur
Baba Sawan Singh

Hazur Baba Sawan Singh


Dragi frați, surori și toți cei dragi, fie ca grația Maestrului meu să fie asupra voastră.

Mă adresez vouă cu ocazia Centenarului Maestrului meu, Hazur Baba Sawan Singh Ji Maharaj. În primul rând trebuie să vă spun, că asemenea personalități apar pe scena vieții pentru a ghida omenirea, care se află în stadiul copilăriei, pentru a se întoarce înapoi, la adevărata casă a Tatălui. Oamenii sunt copiii luminii. Când aceste personalități vin, ele dau lumina tuturor, indiferent de crezul pe care oamenii îl au, indiferent de originea pe care o au. Ei mărturisesc că corpul lor fizic e format din cele cinci elemente, ei vorbind și fiind inspirați de cuvântul Lui Dumnezeu. Ei sunt purtătorii cuvântului Lui Dumnezeu cel nenăscut și etern.

Ei nu sunt supuși ciclului nașterilor și morții ca toți ceilalți, fiind deja identificați cu Dumnezeu- ca Fiul și Tatăl care au devenit parteneri în viață, devenind una cu ei. Isus a spus: “Eu și Tatăl suntem una”. Ei au venit în lume precum vine un doctor în închisoare, cu scopul de a se îngriji de sănătatea fizică a prizonierilor, putându-I trimite spre îngrijire din închisoare la spital. Ei își fac datoria ca mântuitori și eliberează sufletele din robia minții și a materiei. Ei nu sunt supuși roții nașterii și morții. Ei sunt trimiși cu misiunea de a elibera omenirea, indiferent de castă, crez sau culoare.

Îmi amintesc că odată noaptea târziu, doctor Johnson împreună cu mine am șezut lângă Hazur Baba Sawan Singh Ji Maharaj. El a rostit de la sine: “ Când venim în această lume, ne aducem propriul nostru grup de colaboratori ca să lucreze cu noi, iar când câștigăm o cauză, ne mutăm într-un alt loc, pentru a lucra mai departe.” Aceste cuvinte conțin și vorbesc despre tot ceea ce a fost El, precum și scopul vietii Lui, la fel și modul în care aceste personalități își duc munca în misiunea Lor. Acest lucru arată clar, că El a fost trimis de Dumnezeu cu o misiune și că nu e prima dată când El a fost aici și că El a reușit totdeauna în misiunea avută. El a fost trimis împreună cu colaboratorii Săi pentru a-și îndeplini lucrarea. Fericiți sunt cei care au avut norocul să șeadă la picioarele Lui și să-I urmeze calea – precum și cei ce îl urmează pe El și învățăturile Sale - El a fost Cuvântul întrupat – ei vor reuși să își atingă scopul pe care fiecare om trebuie să-l atingă și anume cel de a deveni una cu Dumnezeu. Ba mai mult, cei ce lucrează pentru cauza Sa nobilă, sunt puținii aleși ai Lui, care vor duce munca mai departe. Munca Lui nu a încetat, ea continuă și înflorește. El a semănat semințele, a crescut plantele, iar “via” Sa e în stadiul de înflorire pe zi ce trece, sub forma Ruhani Satsangului, în care sunteți cu toții membri – ca și cum ați fi muncitori în via Lui Dumnezeu. Fericiți cei care și-au dedicat viețile, inimile și sufletele pentru propagarea Misiunii Sale nobile, precum și cei care cooperează cu ei pentru a aduce suflete noi în Misiune. Rețineți faptul că un copac se cunoaște după roadele pe care el le are. Un profet este cunoscut după adepții pe care i-a format până la perfecțiunea lui. Apreciez munca voastră altruistă iubitoare și devotată, oferită de voi toți. Permiteți-mi să vă felicit pe fiecare în parte pentru munca pe care o faceți și să vă doresc tuturor, lăsând orice gând personal sau egoist la o parte, să cooperați în promovarea cauzei stabilite de El.

A sărbători cu adevărat ziua de naștere a Maestrului înseamnă a te ridica la nivelul idealului Său și anume de a duce o viață etică și castă, plină de iubire pentru Dumnezeu și întreaga creație, de a ne ridica la conștiința Lui Dumnezeu pe parcursul vieții, transpunând totul în practică.

Odată cineva a fost rugat să scrie despre viața Maestrului său. Au trecut ani de zile, iar el a fost întrebat de oameni, dacă a treminat de scris istoria vieții Maestrului, lucru cu care el a fost însărcinat. El a răspuns în felul următor: “Lucrez din plin zi și noapte ca să transpun toate idealurile Sale în propria mea viață.” Desigur, povestirea sau scrierea adevăratei povești de viață a Maestrului meu Sawan Singh Ji constă în punerea în practică a ceea ce ne-a transmis. Roagă-te lui Dumnezeu să pot spune pe deplin povestea adevărată a vieții Lui înainte de sfârșitul șederii mele pe pământ și nu pot decât să te sfătuiesc să urmezi exemplul care ți-a fost dat.

Stăpânul Divin vede totul și dă harul Său tuturor celor care fac voia Tatălui său.

Cele mai bune urări ale mele sunt întotdeauna cu voi toți, Kirpal Singh.