We are all lovers, devotees of a higher power, thousands of lovers, but the Beloved is one for all. He whom we desire is the beloved of the whole world and is the one God for all men, not specifically for Muslims only, or for Hindus only, or for Christians only.
          Sant Kirpal Singh

Jul och Nyårsbudskap 1966

Sant Kirpal Singh, 5 december, 1966
Talk available as mp3 (3Mb, duration 6:30)

 

Sant-Kirpal-Singh_ChristmasDetta år håller på att ta slut och ett nytt år kommer snart att börja. Det nuvarande året har blivit gammal. Låt det ta avsked, du behöver inte sörja efter. Det var vänlig mot dig, inte så vänlig som det skulle ha varit. Men Gud önskade det så. I alla fall måste du försöka att bli annorlunda än du har varit under nuvarande året.

Göra ditt bästa för att nå Honom (Gud), bli en sann tillbedjare, be för att få den Allmäktigas välsignelse, be för att få Hans medlidande, lova Honom att du skall gå hem på den Gudomliga Vägen vad det än skulle kosta dig och att inget skulle kunna hindra dig att uppnå detta mål.

Det nya året kommer att bli glädjande för dig om du inte är obeslutsam på den Gudomliga Vägen eller förminska din hastighet på den. Förbli orubblig och gå framåt, utan varken bekymra sig om någon eller lyssna på någon förutom den Ena – Mästaren. Följ Mästaren med hela din tro inom ditt hjärta. Om tron på Mästaren (Gud) avtar då tvekar lärjungen och störtar. Tron leder lärjungen fram till regioner som annars är omöjligt att nå.

Detta nya året betyder ett nytt liv för mig och för dessa som är i förbindelse med mig i Guds ädla verk. I denna tid måste vi offra några saker och det är den enda vägen till kärlek och hängivenhet (Bhakti). Dessa offer är vår världslig begär, hat, elakhet, avund, namn och ära, stolt och egoistisk liv. Så länge vi inte själva är symboler för uppoffring kan vi inte skrida fram på den Gudomliga Vägen. Utan att offra allt vi har, hur kan vi då uppnå Hans kärlek (Bhakti)?

Det nya året har kommit. Var ny, lämna förra årets slöhet. Uppfyll alla krav som ställs på dig för att vara framgångsrik. Du missade det i det gamla året och du kände sorg. Dessa misstag skall icke upprepas.

En central mötesplats för sökande bör skapas i Förenta Staternas öst och väst och överallt, där det upplivande vatten av Naam måtte regna ner för att läka de sårade hjärter av tusentals plågade mänskliga varelser. De är olyckliga därför att de allt mer driver bort från Honom. Välsignad är dessa som har valts ut som medarbetare i Mästarens verk.

Juldagen och det nya året börjar med glada gratulationer. Måtte ditt liv vigas åt Guds och Mästarens tjänst. Måtte din kropp och ditt sinne bli fyllda med djup kärlek för den Älskade.

Mästarnas lära har alltid varit:

(i)      “Den som icke älskar sin broder äro kvar i döden.”

(ii)      “Mina barn; låt oss inte bara älska med ord eller tungan utan med handlingar och i sanningen.”

(iii)     “Älskade; låt oss älska varandra (speciellt de som är förbunden med kärlekens silkesband som förenar Mästarens lärjungen) därför att kärlek är Gud och var och en som har kärlek är född av Gud och känner Gud.”

(iv)     “Den som inte älskar känner inte Gud, därför att Gud är kärlek.”

(v)     “Gud är kärlek. Och den som lever i kärlek, lever i Gud och Gud i honom.”

Lagen i Guds Kungarike är kärlek. Hela rättesnöre för livsföring av en som tillhör Kungariket kan summeras i två tanker, (i) kärlek till Gud, och (ii) kärlek till människan. Låt oss leva ett nytt liv av fred, harmoni och kärlek. Religionens essens är kärlek, ödmjukhet, tjänst och sympati. Älska alla – inte bara dina anhöriga och vänner. Älska även syndarna. Välsigna dem som förbanna dig.

Be som Guru Nanak:
Fred skall vara över hela världen enligt Din Vilja, å Gud.

Kirpal Singh.