What help us to know ourselves what things are not helping factors, and how we can analyse ourselves from the outgoing faculties and intellect is a practical subject. This is truly called spirituality.
Sant Kirpal Singh

Mesaj de Crăciun

Scris de Sant Kirpal Singh, 14 decembrie 1956

Sant Kirpal Singh, 1963

Dragii mei,

cu ocazia zilei de azi (Crăciunului), vă transmit din suflet iubirea mea sinceră și vă doresc progres rapid pe drumul către locul vostru natal etern, care este plin de fericire.

Am sărbătorit de atâtea ori Ajunul Crăciunului, iar astăzi se cuvine să facem un bilanț, pentru a vedea unde ne aflăm și cât am progresat. Să facem acest lucru în liniște și în mod foarte serios.

Călătoria ar putea să fie lungă, dar trebuie să o finalizăm. Viața se scurge repede, nu lăsați ca lucruri nesemnificative să vă distragă de la această cale sublimă. Milostenia copleșitoare a Maestrului se revarsă din abundență peste tot. Datorită milosteniei Sale, călătoria noastră lungă și anevoioasă este scurtată și însoțită de un farmec melodios. Dragostea Lui plină de har este debordantă și El ne așteaptă la poartă (care se află în interiorul nostru, în spatele și la mijlocul distanței dintre ochi), pentru a ne întâmpina. Datoria noastră este ca să pătrundem în interiorul nostru și să stăm în fața acestei porți, care este calea de intrare. Devotamentul nostru neclintit și credința noastră sinceră ne ajută în acest sens.

Urările mele cele mai bune vă însoțesc, pentru a vă da un nou impuls pe calea de întoarcere înapoi la Dumnezeu.

Kirpal Singh