We are all lovers, devotees of a higher power, thousands of lovers, but the Beloved is one for all. He whom we desire is the beloved of the whole world and is the one God for all men, not specifically for Muslims only, or for Hindus only, or for Christians only.
          Sant Kirpal Singh

Spiritualitatea vis-à-vis de religie

De Sant Kirpal Singh, din cartea “Spiritualitatea-Ce este ea? “ Capitolul 6

 

Spiritualitatea este un alt nume pentru Surat Shabd Yoga. Cu alte cuvinte, ea înseamnă unirea dintre Surat (conştiinţa sufletului nostru) cu Shabd (Principiul Sunetului, Curentul Sunetului sau Puterea Divină care acţionează). Este o experienţă interioară a sufletului şi transcede pe departe crezurile diferite şi ceea ce credinţele au să ne spună, sau ce ne promit ele să ne dea. Această ştiinţă este cunoscută sub numele de Sant Mat sau Calea Maeştrilor. Ne vorbeşte despre fundamentul spiritualităţii. Ea excelează cu mult deasupra religiilor care la această oră sunt cunoscute: acestea ne învaţă doar teorii şi reguli de bază ale credinţei, care se scaldă în puteri supranaturale şi jonglerii, etc. O ştiinţă nu e o ştiinţă adevărată dacă ea nu ajunge la concluzii rezonabile. Credinţa oarbă şi încrederea oarbă nu au loc în ştiinţa spiritualităţii, care ar trebui să lucreze la rezultate cu o precizie matematică, precum ar face toate celelalte ştiinţe. Oriunde şi oricând, oamenii experimentează cu această ştiinţă, ei şi-au publicat experienţele făcute şi au ajuns la aceleaşi rezultate.

Viaţa spirituală constă din îndepărtarea învelişurilor unul după altul, a Kosha-urilor diferite sau a straturilor: fizic, astral şi cauzal, care acoperă sufletul, până când acesta străluceşte în splendoarea lui pură (auto-luminos şi fără de umbră), care îşi revine şi spune: “Eu sunt sufletul “, “Aham Brahm Asmi“, sau “Tat Twam Asi“(Sunt Brahm, sau sunt ca şi tine). Sunt o picătură din oceanul întregii conştiinţe.

Doar după ce această conştiinţă a sufletului mijeşte în zorii ei,  se grăbeşte cu capul înainte spre sursă sau izvor- oceanul fericirii veşnice. Aceasta se numeşte Jivan Mukti (mântuirea din timpul vieţii sau viaţa eternă). Când omul poartă culoarea Lui Dumnezeu, într-adevăr că relevă Dumnezeirea în gânduri, cuvinte şi fapte. El devine o sursă perenă de viaţă, iubire şi lumină pentru întreaga omenire.

Tatăl şi Fiul poartă aceeaşi culoare ;
Şi mânuiesc aceeaşi lege pentru omenire.

Guru Granth Sahib Rag Bhairon M.5

Sărmanul Nanak este purtătorul de cuvânt al Preaiubitului Său.
Rag Gauri Sukhmani M.5

O Lalo! Mi-am deschis gura, pur şi simplu ca să exprim
Sau să dau frâu liber gândurilor care apar necugetat în mine.

Rag Tilang M.1

Ori de câte ori un Suflet de Maestru îşi deschide gura Lui,
El face în aşa fel încât să rostească cuvintele Lui Allah sau Dumnezeu,
Deşi vocea poate părea a fi omenească.

Maulana Rumi

Eu şi Tatăl suntem una…
Toate lucrurile sunt livrate la mine de la Tatăl meu…
Eu sunt în Tatăl, iar Tatăl este în mine.
Cuvintele pe care vi le spun, nu le spun de la mine,
Ci Tatăl, care locuieşte în mine, El face lucrarea.

Hristos

Când o picătură de apă îşi pierde identitatea în ocean, devine parte integrantă din oceanul însuşi. În acelaşi fel, un spirit, atunci când intră în Împărăţia Domnului sau fuzionează cu Dumnezeu, nu mai rămâne un spirit individual pentru restul timpului alocat existenţei sale fizice, dar e parte integrantă a Lui Dumnezeu, Oceanul Vieţii. Toate acestea pot fi realizate doar prin harul unui Suflet de Maestru ; astfel călătoria întoarcerii se realizează destul de uşor şi lin. Nu îi este dat omului să facă însuşi acest lucru, fără ajutorul unui Satguru.

Este o lege fundamentală a Lui Dumnezeu,
Căci nimeni nu se poate apropia de Dumnezeu fără ajutorul unui Satguru.

War Bihagra M.4

Există un singur mod de a înainta spre Dumnezeu, pentru toţi deopotrivă, bogaţi sau săraci, sus puşi sau jos, învăţaţi sau fără de carte, din est sau vest, laponi din nord sau boşimani din sud. Aceasta este cea mai veche şi mai naturală cale, universală în recursul ei, din momentul în care e rânduită de Dumnezeu însuşi pentru copiii Săi, indiferent de unde s-ar afla în lumea largă, poate fi parcursă indiferent de religie sau profesie, de culoarea pielii, de castă sau crez. Acesta este în esenţă scopul ştiinţei spiritualităţii, aşa cum e predat de Sufletele de Maeştri, în acord cu necesităţile timpurilor în care trăiesc ei şi de limba comună a oamenilor. Prin urmare este similitudinea de bază a învăţăturilor lor. “Adevărul este unul, deşi înţelepţii îl descriu în moduri diferite“, afirmă textele Upanishadelor.

Sfinţii lucrează ca şi comandanţi pe marea furtunoasă a vieţii. Ei iau răspunderea de a ghida sufletele loiale în siguranţă prin abisuri şi ape presărate de stânci asupra lor şi nu se mulţumesc până ce nu le-au dus în locul unde se află Tatăl lor. Ele vin de departe, dintr-o împărăţie pur spirituală, cu un ţel fix şi cu solia de a conduce sufletele obosite ce se află în pelerinaj prin lume, care tânjesc după reunirea cu izvorul şi originea vieţii.

Ele sunt Suflete Divine, învelite în corpuri umane,
venind să-L realizeze pe Dumnezeu.
Ele vin din locuri necunoscute, pentru a conduce sufletele
şi au doar drumul către casă în minte.

Maulana Rumi

Scripturile sunt pline de experienţe spirituale ale sufletelor mari şi formează un patrimoniu comun al omenirii. Instrucţiunile sunt aceleaşi pentru toţi, căci îndemnul către omenire e universal şi nu pentru una sau altă comunitate socială sau religioasă. Ele vorbesc de la nivelul sufletelor întrupate, indiferent de confesiunile religioase şi etichete, căci Dumnezeu aparţine celor care pretind că este al lor !

El este incomparabil şi fără griji dar de adepţii Lui este legat.
Toţi ceilalţi sunt legaţi de lume şi nu au nicio dăruinţă către Domnul.

Guru Granth Sahib Sorath Ravidas

Surat Shabd Yoga are drept scop unirea directă a sufletului omului cu Dumnezeu. În momentul iniţierii Maestrul dă aspiranţilor o primă experienţă interioară a spiritualităţii, chiar şi cât de mică ar fi ea. Ea poate fi dezvoltată pe mai departe prin practicarea regulată a disciplinei spiritualităţii. Toate scrierile dau o evidenţă detaliată a învăţăturilor acestei yoga naturale, care nu este rezervată nici unei secte sau religii anume. Pentru că Dumnezeu este prezent în întreaga omenire şi Maeştri acestei ştiinţe aparţin tuturor oamenilor. Dacă omul progresează pe calea spirituală, se deschid perspective nebănuite şi dezvăluie domenii spirituale nevisate. Dar aceste experienţe sunt posibile doar prin milostenia unui Satguru.

Pe scurt, niciunul nu poate fără ajutorul unui conducător infailibil să se mişte pe calea către Dumnezeu, putem să numim acest conducător cum vrem: un Om –în –Dumnezeu, un Murshid-i-Kamil(Maestru perfect) sau Rahbar-i-Haq(conducător spre Împărăţia Adevărului). Prin urmare este neapărat necesar ca acela ce caută Adevărul, să caute un Maestru perfect, care este perfect în teorie şi în practica Surat Shabd Yoga. Este irelevant dacă cineva care caută un Maestru adevărat îşi petrece toată viaţa şi merge în toate zece direcţiile şi în toate locurile, căci calea e îngustă şi e mai ascuţită decât o lamă de ras. Poarta este îngustă şi puţini sunt cei care o găsesc. Un Maestru perfect conduce sufletul cu adevărat din întuneric în lumină, din neadevăr în adevăr şi de la moarte la nemurire. El este un prieten de nădejde pe pământ şi în lumea de dincolo.

El rămâne totdeauna cu tine, de trăieşti sau mori,
indiferent  dacă eşti aici pe pământ sau în lumea de dincolo.

Maulana Rumi

Chiar şi la locul judecăţii stă de partea ta.
Guru Granth Sahib Suhi M.1

De aceea se spune:
O Nanak, rupe toate legăturile pământeşti
şi caută un prieten adevărat.
Unul te va părăsi deja în timpul vieţii,
în timp ce celălalt te va însoţi chiar şi în lumea de dincolo.

Guru Granth Sahib Maru M.5

În comunitatea lor, omul poate depăşi simţurile corpului şi poate să se ridice în conştiinţa cosmică şi apoi în supraconştient, care este dincolo de marea disoluţie şi care rămâne neschimbat pentru totdeauna. Toate eforturile şi grijile noastre sunt rezultatul despărţirii noastre de Puterea Divină, dar prin reunificare putem ajunge din nou în Împărăţia Domnului. Prin vina primului om (Adam) am pierdut grădina Eden şi prin primul om(Fiul Lui Dumnezeu), poate fi făcută împăcarea cu Tatăl(Duhul Lui Dumnezeu) în spatele vălului care de obicei e de nepătruns de întunecos (Bhajjar Kapat), în spatele ochilor. Acolo se bucură sufletul de fericirea veşnică, în timp ce se îmbăiază în Lumina Cerului.

Farid, un Sfânt musulman cu mare renume, explică cu empfază : “O Farid, începe o călătorie în lumea întreagă pentru a căuta un Suflet de Maestru, începe necontenit, sus şi jos, în dreapta şi în stânga, peste tot. Odată o să-ţi reuşească să găseşti un om cu har, apoi o să primeşti şi tu harul.

Un asemenea om nu numai că ne arată drumul şi e tot timpul cu noi, ci ne însoţeşte ca şi ghid de la nivel la nivel, de la cel pământesc, lumea fizică, până la Sach Khand, locul Adevărului.

Când spiritul depăşeşte corpul fizic şi transcede prima dată regiunile cu stele, soare şi lună, el vede forma strălucitoare a Maestrului. Şi apoi se spune că omul a primit a doua sa naştere. Din acel moment Maestrul preia sufletul şi îl conduce de la nivel la nivel. Şi Hristos a spus :

Doar dacă un om se naşte din nou,
atunci poate să intre în Împărăţia Lui Dumnezeu.

Aceasta este naşterea din Spirit, în comparaţie cu naşterea din apă. Pe când cea din urmă e din sămânţa muritoare, prima e din sămânţa eternă. De acum în colo spiritul sau sufletul e sub îngrijirea Maestrului şi nicio putere a întunericului nu îi poate dăuna.

Învăţăturile Sfinţilor sunt precum s-a spus mai sus, cele mai vechi şi naturale. Ele sunt cele mai potrivite pentru toate timpurile şi oamenii de toate felurile şi clasele, indiferent de sex, rasă sau orientarea religioasă. Această cale naturală nu s-a modificat niciodată şi poate fi învăţată oamenilor de către un Maestru competent. Fiecare suflet în parte poate verifica adevărul acestei învăţături, prin a o accepta şi a o supune unei analize aprofundate.