The Masters are not the monopoly of anyone, they come for everyone, not for one group of humanity or another. They give a knowledge which is beyond the senses, which is an ocean of intoxication – a mighty effulgence of bliss.

Sant Kirpal Singh

Föredrag

Ur boken "Light of Kirpal" av Sant Kirpal Singh, utdrag ur 69:e kapitlet

Fråga: Intresserade frågar sig ofta varför man inte skall äta ägg, eftersom ägg numera inte är befruktade, så det inte kan bli kycklingar av dem....

Mästaren: För det första, hur vet man, att varje ägg är obefruktat? Kan man säga det med säkerhet? Många ägg blandas och när de dyker upp i affärerna kan man inte skilja dem åt. Man kan inte definitivt veta vilka som är befruktade resp. obefruktade – det är den första orsaken. Den andra är att man skall undvika ägg för att de väcker lidelser. Näring, som väcker lidelser, skall man inte använda sig av. Det sägs att "där och där" är det mycket kallt. Jag var där i tre månader och åt ändå aldrig ägg, det tyckte jag inte var nödvändigt.

Om era magar är i ordning – ät mindre än ni egentligen skulle vilja – så blir ni inte sjuka. Detta är alltså grunden.

Fråga: Ofta blir man bjuden till icke-initierade. Man blir bjuden på förtäring och förväntas äta av det. Om man inte gör det, blir de förolämpade.

Mästaren: Om de skulle bjuda er på gift, skulle ni då ta emot det? Avvisa det artigt, om det är giftigt för er. Jag mötte en som sa: "I Bibeln står det att man skall ta emot det som erbjuds"... något dylikt citerade han och tillade: "Om någon bjuder mig något att äta så tar jag det." Därför fick han inte initiering. Om någon bjuder er på kött – ni måste ge akt på vad ni tar. I fall en vän skulle se vad som inte är bra för er skulle han väl inte ge er gift? Om han vet vad som inte är bra för er, skulle han då försöka få er att äta upp det? Nej. Det säger sunda förnuftet. Här rör det sig mest om undanflykter, skulle jag vilja säga. De som säger så, vill bara ha ursäkter till att få äta det här, det är hela saken.

Hittills har det aldrig hänt att jag har blivit inbjuden någonstans där man försökt få mig att äta kött. Många gånger åt folk det inte själva, men om de gjorde det bjöd de inte in mig, men där de gjorde det åt jag inget kött. Det är alltsammans.

Ät bara det, som är nödvändigt för er. I Amerika blev vi inbjudna till en bankett som var så ymnig, att  inte ens kungar skulle kunna bjuda på så många olika sorters fisk och kötträtter. Vi fick tallrikar, men jag drack bara en kopp te. Inte de andra heller, som var med mig, tog någonting. Då ställde de fram ännu fler fat och karotter – kanske 50, 70, 80 stycken.

Fråga: Ofta är det inte vänner utan kollegor eller chefen som bjuder. Skulle man inte antaga inbjudan blir de förolämpade.

Mästaren: Om ni bjuder mig så kommer jag, men jag äter bara det jag behöver. Ni kan inte med våld sticka in maten i munnen på mig.

Fråga: Vi går ofta på cocktail-parties, det är viktigt för oss. Då dricker vi bara Ginger Ale med ett par nötter etc.

Mästaren: Ja, ta det som är till gagn för er. I fall folk vet ger de er inget som ni inte kan äta, men om de inte vet, ställer det sig annorlunda. Ni behöver då inte visa vad ni avstår ifrån, detta är vardagligheter. Vi måste använda det mänskliga förnuftet. Som jag sa: "Skulle ni ta emot om man gav er gift, ens om det vore en vän som gav er det? Avvisa och lämna det hövligt åt sidan: "Tack så mycket men det är inte bra för mig!" Om de som kommer i kontakt med er vet hur det ligger till, kommer de inte att försöka tvinga er, och om de  p g a okunnighet lagar någonting åt er så förolämpa dem inte utan lämna det på ett artigt sätt.

Fråga: Jag äter så gärna... (alla skrattar, men Mästaren avbryter med: "Nej, nej detta gäller oss alla - inte bara er, utan var och en, för de flesta av oss gäller detta.")...men jag vill inte alltid tänka på mat, men eftersom jag arbetar i ett vegetariskt kök, blir sinnet inriktat på det genom mitt yrke. Skulle ett nytt jobb kunna lösa problemet?

Mästaren: Jag tror att jag många gånger har sagt: Gör var sak sin tid, helt och fullständigt. När du är i köket, förbli där och gör ditt arbete. Tag bara den föda till dig som är dig till gagn och bara så mycket som behövs. Fyll halva magen med föda, en fjärdedel med vatten och lämna en fjärdedel tom. Det bästa kriteriet är att lämna bordet litet hungrig. Ät någon bit mindre än du vill. Skaffa dig kontroll över det här området. Du behöver inte byta yrke. Om du förhåller dig så här, kommer det i ordning.


Ur "The Teaching of Sant Kirpal Singh" s. 60 - 63

Det vi äter är avsett att bygga upp kroppen och sinnet. "En frisk själ i en sund kropp" är ett välkänt talesätt. Med osund föda kan vi varken nå det ena eller det andra. En strikt vegetarisk diet bestående av färska eller torkade grönsaker och frukt, säd, mjölkprodukter såsom mjölk, grädde, smör, ost, yoghurt o.s.v. är av största vikt för varje sanningssökare. Därför måste man undvika såväl kött, köttextrakt, fisk, fågel, befruktade och obefruktade ägg liksom sådant som innehåller varje slags tillsats av dessa födoämnen, om än bara i ringa grad. Varje handling medför en verkan och att äta kött skapar ny Karma och håller Karmas obevekliga hjul i rörelse, ty vi måste skörda det vi har sått. Vi kan inte vänta oss, att det skall växa upp rosor där vi har sått tistlar.

De ovannämnda förbuden avser även alla slag av alkoholhaltiga drycker, narkotiska preparat och bedövande droger, då de avtrubbar medvetandet och gör oss sjuka. "Er kropp är den levande Gudens tempel" och därför måste den hållas medvetet ren. Var och en som vill bli initierad måste därför försöka leva vegetariskt i minst 3 – 6 månader, i syfte att vara säker på att den föreskrivna dieten verkligen kan hållas.

Att noggrant beakta näringsföreskrifterna är mycket viktigt för bestående framsteg på Vägen och varje avvikelse kan vara till men för era framsteg. Dessa regler bör aldrig överträdas, inte ens för att ta hänsyn till gäster.

Alla icke tillåtna näringsmedel bör undvikas t.o.m. om läkare föreskrivit dem, ty inte ens det skulle kunna förlänga den fastslagna livstiden och inte heller skulle det främja er att använda dem. Det är i själva verket en felaktig föreställning, att kött och ägg skulle ge särskilda andliga eller kroppsliga krafter. Tvärtom, de utvecklar lägre lidelser, och detta leder på längre sikt till skadlig energiförlust.

Själen är evig. Den är all vishet och lycka. Men om den är all vishet och lycka, hur kan ni då vara lyckliga i denna värld? Hur länge skall ni vara böjda för yttre tillfredsställelse? Vi tror att vi njuter av yttre nöjen, men dessa tär i själva verket på oss. Födans gud kom en gång till Vishnu (Universums bärare) och beklagade sig: "Människorna äter hänsynslöst av mig utan minsta känsla för mig!" Vishnu svarade: "Nåväl, om någon äter mer av dig än han behöver, så ät upp honom!"

Tänk ett slag efter – vad är sjukdomarnas orsak? – Osmält föda! Vi njuter och njuter, vi njuter så länge att vi till slut inte kan njuta av någonting alls. Då börjar njutningarna tära på oss.

Låt magen vara till hälften fylld med föda, till en fjärdedel med vatten och lämna en fjärdedel tom, så att matsmältningen underlättas. Desto tommare er mage är, desto större koncentrationsförmåga har ni. Om er mage är orolig, då kan ni naturligtvis inte koncentrera er när ni meditera1. Så håll er mage lugn, för att underlätta er meditation. Undvik att äta mat i överdrivet stora mängder. Ät endast när ni känner er hungrig, och undvik att småäta hela tiden. Två mål om dagen är tillräckligt, men ni kan även ta ett lätt morgonmål om ni vill. Ibland säger Mästarna att de som vill ha större framsteg i meditationen, bara skall inta ett mål om dagen. Om ni äter på ett korrekt sätt och vid regelbundna tider, då kommer ni att stiga upp punktligt på morgonen. Lämna magen delvis tom. Om ni tar in mer än vad som kan smältas kommer den osmälta födan att orsaker sjukdomar. Ät bara så mycket ni kan klara av. Unna er stackars mage lite ro. Det dröjer 4–5 timmar tills någonting är smält. Äter ni för ofta och för mycket kommer magen att strejka. Genom en medveten livshållning kan man ändra sina matvanor. Ät bara så mycket ni behöver och gå något hungriga från bordet.

Om ni lyder dessa råd kommer ni att vinna på alla områden – vid meditation, kroppsarbete och allt annat.

Det är emellertid nödvändigt att skilja ändamålet från medlen. För stor tonvikt på Medlet (näringssättet) betyder att förlora Målet ur sikte och stelna till. Så fort vi vet att det är en hjälp på den andliga vägen att avhålla sig från all slags köttföda och alkoholhaltiga drycker, räcker det med att bara avhålla sig från dem. Men att betrakta födan som ett självändamål är att förlora Målet. Man skall akta på sin hälsa för det är också viktigt att vara frisk och i god form för att kunna uppfylla de världsliga och andliga förpliktelserna. Kroppen får inte undanhållas den näring den skall ha.

Om man håller en strikt vegetarisk, diet blir detta en stor hjälp till ett reglerat liv men det leder inte utan vidare till bättre karaktär eller ett kontrollerat sexualliv. Man blir inte kvitt allt det lägre i tänkande, önskningar och handling – inte kvitt stolthet, habegär, lusta eller maktbegär.

Kabir säger: "Även om ni lämnar hem och härd och drar er tillbaka till en enslig ort och lever rent vegetariskt kommer inte sinnet att ge upp sina lägre vanor". Vi bör använda oss av dessa viktiga positiva hjälpmedel, men dessutom måste vi regelbundet ge tid åt de andliga övningar som sätter oss i förbindelse med Ljus- och Ljudprincipen ("Ordet" eller Guds Kraften) för att kunna begränsa sinnets förgreningar, för detta är viktigt för självkännedom och guds­kännedom. 1 Mästarna uppmanar endast de som är initierade av en på den Gudomliga Planen medveten medarbetare att meditera. Övriga uppmanas att inte meditera.

 

Više članaka ...