We are all lovers, devotees of a higher power, thousands of lovers, but the Beloved is one for all. He whom we desire is the beloved of the whole world and is the one God for all men, not specifically for Muslims only, or for Hindus only, or for Christians only.
          Sant Kirpal Singh

O jedinstvu čovjeka – 1974

Ovim zadnjim kružnim pismom od 15. svibnja 1974. godine, Sant Kirpal Singh dao je jasnu viziju i smjernice pokreta Jedinstvo čovjeka


1. Čovjek, na najvišoj ljestvici cijele kreacije, svugdje je u osnovi isti. Svi su ljudi rođeni na isti način, dobivaju sve darove prirode na isti način, imaju istu vanjsku i unutarnju građu i u fizičkom tijelu kontrolira ih ista snaga, koja se naziva različito, «Bog», «Riječ», «Naam», itd. Kao duše, svi su ljudi isti, poštuju istog Boga i svjesna su bića; a budući da su iste suštine kao Bog, oni su članovi Njegove obitelji i kao takvi, jedni s drugima povezani poput braće i sestara u Njemu.

2. Svi osviješteni i prosvijetljeni gurui i spiritualni učitelji, koji su dolazili na ovaj svijet u raznim vremenskim periodima i naraznim mjestima, uvijek su i nepromjenjeno naglašavali tu istinu, na svojim jezicima i na svoj način. Po njima, svi ljudi, unatoč pripadnosti različitom društvenom sloju i religijskom nazivniku, iste su vrste.

3. Guru Nanak, veliki učitelj i mesija mira, rekao je: "Najviši stupanj je uzdići se u univerzalno bratstvo; za svagda, smatrati cijelu kreaciju jednakomsebi."

4. Indijska drevna mantra, Vasudeva kutumb bukam, također navodi isti princip da je cijeli svijet jedna obitelj. No, općepoznata je činjenica da je, usprkos dugom i glasnom propovijedanjuraznih religijskih i društvenih vođa za jedinstvo čovjeka, svijet danas rastrzan napetostima svih vrsta i predstavlja doista žalosnu sliku. Često vidimo kako su pojedinci međusobno zaraćeni, a braća u neprijateljskim odnosima unutar vlastite obitelji. Slično tome, nacije su stalno upletene u međusobne nesuglasice i sukobe, remeteći mir i spokojstvo. Čini se da je osnovni uzrok sadašnje situacije taj što poruka jedinstva čovjeka, premda dobro prihvaćena u teoriji, nije zahvatila šire čovječanstvo i nije primijenjena u praksi. Samo se koristi kao krilatica u interesne svrhe.

5. Opće je prihvaćeno da je najviša svrha ovog ljudskog tijela doseći jedinstvo duše i Nadduše ili Boga. Slijedom toga, rečeno je da je fizičko tijelo istinski Božji hram gdje počiva On sam. Sve religije objašnjavaju putove i značenje susreta s Naddušom ili Bogom, i svi putovi, kako god različito izgledali, vode do istog odredišta; stoga ne trebamo jednu religiju zamijeniti drugom. Da bi dosegli cilj, trebamo samo uporno i iskreno slijediti linije koje su postavili bakljonoše.

6. Neophodno je uložiti veće napore kako bi se ostvarilo jedinstvo čovjeka. Moramo shvatiti da je svako ljudsko biće jednako tako član bratstva kao što smo i mi, i razumljivo, ovlašteno je imati ista prava i povlastice koje su i nama dostupne. Zato moramo paziti na to da, dok se naša djeca vesele, dijete našeg susjeda ne ostane gladno; budemo li se zaista tako ponašali, mnogo će sadašnjih sukoba biti uklonjeno. Svatko od nas će razviti uzajamno priznavanje, poštovanje i razumijevanje za drugog i tako izbrisati velike nepravde života. Kako se uzajamno priznavanje i poštovanje budu razvijali, tako će se stvarati vitalna snaga koja će proizvesti zalihe suosjećanja, što će, zauzvrat, donijeti civiliziranost i na kraju poniznost – osnovnu potrebu današnjice.

7. Održavanje Svjetske konferencije o Jedinstvu čovjeka, u veljači 1974. godine u New Delhiu, bio je glasan poziv svijetu. Ta konferencija, možda prva te vrste od vremena Ashoke Velikog, održana je na razini čovjeka, sa plemenitom svrhom da se podupre univerzalno bratstvo, koje vodi do univerzalnog sklada. Ova poruka o jedinstvučovjeka mora doprijeti do svakog ljudskog srca, neovisno o njegovom religijskom i socijalnom položaju, da bi postala shvatljiva svakome i omogućila mu da je živi u praksi i proslijedi drugima; na taj način cijelo ljudsko društvo može se promijeniti. Iskreno govoreći, jedinstvo već postoji: čovjeka – jer je rođen na isti način i sa istim povlasticama od Boga; duše – jer je kap oceana svesvijesti koju zovemo Bog i štujemo kroz razne nazive; ali smo to jedinstvo zaboravili. Gradivo se samo mora ponovno obnoviti.

8. Akcija za Jedinstvo čovjeka, koja je takoreći rasprostranjena širom svijeta, ne namjerava ni na koji način utjecati na postojeći društveni i religijski poredak. U biti, svatko mora, na svoj način kao i prije, nastaviti raditi za boljitak ljudi. Ta akcija mora, koliko god je moguće vlastitim sredstvima, slati jasan poziv za Jedinstvom čovjeka što većem broju ljudi; tako da poruka prevaziđe barijere nesporazuma i uzajamnog nepovjerenja i dopre do svakog ljudskog srca. Nadalje, ova akcija ne smije se provoditi intelektualnim nadmetanjem, već u najboljoj namjeri i s iskrenom željom da Jedinstvo zaživi u praksi i postane istinski živa snaga. Mora se širiti metodom samodiscipline i vlastitog primjera, a ne izjavama i proglasima.

9. Bilo bi mudro pojasniti da se akcija za Jedinstvočovjeka ne smije provoditi na nivou religije i da ni na koji način ne smije utjecati na religijski ili društveni poredak. Ona mora u praksi steći blagoslov i potporu svih onih koji vjeruju u postavke Jedinstva čovjeka i dati joj snagu tako što će doprijeti do svakog ljudskog srca u njihovoj blizini i uvjeriti ga o potrebi da te postavke prihvati u svakodnevnom životu. Ona neće imati veze sa Ruhani Satsangom niti sa bilo kojom sličnom organizacijom. Oduševljenje njenih poklonika bit će istinska snaga koja djeluje iza svega.

10. Stoga svesrdna molba da svi oni koji vjeruju u Jedinstvo čovjeka i žele pronositi poruku jedinstva, neprestano rade kako bi ta poruka doprla do najusamljenijeg kutka svijeta.

Svjetska konferencija o Jedinstvu čovjeka može se organizirati na Zapadu kao što je bilo učinjeno u Delhiu na Istoku – na kraju djelujući kao jedna cjelina.