God cannot be known by the outgoing faculties, by the intellect or the vital airs called the pranas.
He can be known only by the soul: like alone can know the like. When is the soul liberated? When it is analysed from mind and the outgoing faculties.

Sant Kirpal Singh

Istinski Kruh i Voda života

Available as mp3 at www.audio.sant-kirpal-singh.org


Kad Učitelji dođu na ovaj svijet, što nam oni govore? Oni kažu da je Bog stvorio čovjeka. Čovjek je dobio fizičko tijelo i intelekt, ali on je tijelo u koje je udahnuta duša, svjesno biće, kap oceana Svesvijesti. Na nivou ovog (fizičkog) svijeta mi dajemo hranu našem tijelu. Fizički smo se razvili ispravno se hraneći. Dobili smo intelekt na nivou kojeg smo naučili mnoge stvari, učinili veličanstvena otkrića i stekli mnogo informacija o ovom fizičkom svijetu i drugim vanjskim stvarima. To je kruh za intelekt. Hraneći tijelo i intelekt postali smo fizički i intelektualno jaki. No mi smo svjesna bića. Kakvu smo hranu dali našoj duši, našem pravom ja? Učenje i vanjske informacije samo su hrana za intelekt, ne za dušu. Duša je svjesno biće, i njen Kruh i Voda života može biti samo nešto što je svjesno. Najprije moramo spoznati sami sebe. To su oduvijek govorili svi Učitelji. Spoznati samog sebe nije stvar osjećaja, emocija ili logičkog zaključivanja. To zapravo znači uzdići se iznad svijesti tijela putem samoanalize, kako bismo praktično spoznali tko smo. Da, kada spoznamo sami sebe i dođemo u kontakt sa svesvjesnim Bogom, to je Kruh i Voda života za dušu. Knjižnice su prepune knjiga sa svjetovnim informacijama i vanjskim znanostima. Ako njima napunimo naš mozak, to nije kruh za dušu. To je kruh i voda za rast intelekta. Dakle, kruh i voda života za dušu je svjestan kontakt s Bogom ili Naddušom. Tko nam to može dati? Jedino ono ljudsko tijelo čija je duša postala potpuno božanska. Onaj tko je odvojio samog sebe od vanjskih osjetila i vanjskih vezanosti. Onaj tko je spoznao samog sebe uzignuvši se iznad svijesti tijela i postao onaj kroz čija usta govori Bog, koji je sva Svijest.

Bog prebiva u svakom srcu. Naravno, ni jedno srce nije bez Njega. On je kontrolirajuća Snaga koja dušu drži u tijelu. Mi to sada ne znamo jer je naša duša pod kontrolom uma i vanjskih osjetila. Toliko smo poistovijećeni sa fizičkim tijelom i vanjskim okruženjem da smo zaboravili sebe same. Ako ne spoznamo sebe, kako ćemo spoznati Nad-ja? Učitelj je čovjek poput nas, rođen na isti način, naravno. On ima isto takvo tijelo, vanjska osjetila i intelekt, ali On je sebe praktično odvojio (od vanjskih osjetila) uzdignuvši se iznad svijesti tijela. On je spoznao sebe samoga i ima kontakt sa Naddušom. On je postao onaj kroz čija usta govori Bog i kompetentan je povući našu pažnju od svega vanjskog i od vanjskih osjetila, uzdižući je iznad nivoa intelekta. On daje svjestan kontakt sa Nad-ja ili Bogom. Takav čovjek zove se Svetac ili Učitelj u pravom smislu riječi. Učitelji su ljudima dijelili ovu hranu Života kad god su došli na ovaj svijet. Ljudsko tijelo je najviša stepenica u cijeloj Kreaciji. Samo u ljudskom tijelu možemo spoznati sebe i dobiti svjestan kontakt s Bogom. Darovi koje Učitelj daje ne može dati niti jedan čovječji sin. On dolazi na svijet opunomoćen od Boga. Učitelji su dolazili s vremena na vrijeme i govorili o ovim stvarima, svatko na svom jeziku. Onaj tko dođe u kontakt s Učiteljem uistinu zna, uistinu vidi što On daje. Darovi koje Učitelj može dati, ne može dati nitko drugi. Koja Snaga daje ovaj dar? To je očitovani Bog u Njemu. Sjetite se one priče iz Biblije kada je Krist zamolio Samarićanku za malo vode. Ona se iz osjećaja manje vrijednosti upitala zašto on od nje traži vodu, budući da je pripadao višem socijalnom staležu, i tako mu ništa nije dala. Krist joj je tada rekao: „Tko god pije ovu vodu, ponovo će ožednjeti, ali onaj tko pije vodu koju mu ja budem dao, nikada neće ožednjeti, već će u njemu biti izvor vode koji se uzdiže u vječan Život.“ On je također rekao: "Ja sam Kruh života. Taj Kruh života spustio se iz Raja. Tko god jede od njega, imat će život vječni."

Što je taj Kruh ili Voda Života? To je Božja Snaga u izražaju koja se očituje u dva principa: jedan je Princip Svjetla, a drugi Princip Tona. Poznata je i kao Muzika sfera ili Muzika svih harmonija. Svi Učitelji koji su dolazili u prošlosti upućivali su na tu Snagu, bez obzira gdje su živjeli. Takav Kruh i Vodu života može dati samo čovjek koji je postao utjelovljena Riječ. Naravno, On djeluje u ljudskom tijelu, ali Njegova duša se hrani Kruhom i Vodom života. On to daje drugima, jer o duhovnom zdravlju ovisi život i uma i tijela. Nitko na Zemlji ne može dati takav dar osim onoga koji je postao svjestan suradnik Božjeg plana, onaj kroz čija usta govori Bog. Taj Kruh života je već u nama, no mi ga ne možemo kušati zato što je pažnja, koja je vanjski izražaj duše, pod kontrolom uma. Um je pod kontrolom vanjskih osjetila, a vanjska osjetila nas vuku u vanjski svijet i u fizičko tijelo. Mi smo toliko poistovijećeni sa tim stvarima da smo zaboravili naše pravo ja. Kroz milost Učitelja dano nam je jedno iskustvo, da nakratko zaboravimo vanjski svijet, da se uzdignemo iznad svijesti tijela i da nam se otvori unutarnje oko, Jedino oko, da vidimo Svjetlo Božje i čujemo Glas Božji. Krist je rekao: „Vi vidite stvari koje stari proroci nisu vidjeli, i čujete stvari koje stari proroci nisu čuli.“ Dakle, takav dar dobivamo od Učitelja.

Vanjsko znanje knjiga iz knjižnica ili riječi Učitelja koji su dolazili u prošlosti neće vas učiniti Učiteljem. Ako naš mozak postane knjižnica, dobiti ćemo samo vanjsko znanje o onome što su Učitelji govorili. Kada pijete vodu, vaša žeđ nakratko je utažena, ali niste dobili Vodu života. Kaže se da nas jedna jabuka dnevno čini zdravima. Učili ste da jabuka dobro djeluje na srce i mozak. Ako je jedemo, ne trebamo liječnika. Vi ste saznali za Jabuku Života, ali na nesreću je do sada još niste pojeli. Što god znamo ili radimo, to je samo na intelektualnom nivou. Informacija u vašem mozgu može vam dati neko intelektualno zadovoljstvo, ali to nije Kruh života za dušu. Onaj tko je došao u kontakt s Božjom Snagom u sebi naziva se utjelovljena Riječ. Svi Učitelji kažu iste stvari, naravno svaki na svom jeziku. Tu Vodu života koja je izvor sve sreće, svih vrlina, svog mira, možemo dobiti jedino od Učitelja. Ona će vam dati vječni život. Dobro je biti rođen u hramu, ali grijeh je u njemu umrijeti. Mi se jednostavno vežemo za vanjski omotač stvari, ali ne diramo u njihovu jezgru. Rezultat je sukob među društvenim slojevima, među zemljama. Ovaj vječni život može se dobiti ako pijemo Vodu života kroz utjelovljenu Riječ. Ako duši dajete osnažujući napitak, postati ćete duhovno snažni. O našem spiritualnom zdravlju ovisi život i duha i tijela. To nam dakle daju Učitelji, kada dođu.

Guru Amar Dasa upitali su što Učitelj daje. On je rekao: „Učitelj daje kolirij(balzam za oči) kroz svoje oči u oči drugih i oni vide Svjetlo.“ Ako se duša ne povuče od svega vanjskog, od vanjskih osjetila i ne uzdigne se iznad svijesti tijela, Treće oko neće biti otvoreno da se vidi Božje Svjetlo. Krist je rekao: „Kad tvoje oko bude jedino, cijelo tvoje tijelo biti će ispunjeno Svjetlom.“ To je bilo temeljno učenje svih Učitelja koji su dolazili u prošlosti. Postoje dvije strane njihovog učenja; jedna je vanjska, a druga je unutarnja. Oni su davali Kruh i Vodu života. Kroz njihova usta je govorio Bog. Krist je rekao: „Ja govorim onako kako me pokreće moj Otac. Tko je vidio mene, vidio je mog Oca.“ Slične izjave davali su i svi drugi Učitelji. Guru Nanak je rekao: „Ja govorim ono što Bog želi da govorim, ono što dolazi odozgo. Ja sam samo onaj kroz čija usta On govori.“ Takvo ljudsko tijelo u kojem je Bog očitovan naziva se Svetac ili Učitelj. On vam daje takav dar koji vam nitko na zemlji ne može dati. Nijedan sin čovječji ne može to učiniti. Nijedan vam intelektualac ne može to dati. To je dakle ono što nam Učitelji daju kada dođu.

Iako se u knjigama upućuje na ove činjenice, šteta je što u njima nisu jasno objašnjene. Postoje naznake, no tko će objasniti pravo značenje onoga što je rečeno? To može učiniti samo onaj čovjek koji je sve to doživio. On će to objasniti na vrlo jasan način i s vrlo malo riječi. Razumijete li sada što Učitelj daje? On je opijen eliksirom Života i tko god ode k Njemu također dobiva čašu tog eliksira. Kompetencija Učitelja ne leži u davanju teorije ili predavanja, ili u objašnjavanju onoga što su rekli Učitelji iz prošlosti, već u tome da vam najprije daju teoriju, a zatim iskustvo teorije u praktičnom životu. Tu uistinu leži veličina Učitelja. To su dakle Kruh i Voda života koje su Učitelji davali u prošlosti. Vjerske zajednice koje su proizašle iz njihovih učenja stvorene su u svrhu da omoguće većem broju ljudi da dobiju taj Kruh života. Tako dugo dok je među njima bio praktičan Bog-u-čovjeku ili čovjek-u-Bogu, oni su uživali taj privilegij. Kada su te zajednice ostale bez takvih osobnosti ili ljudskih tijela kroz koje je djelovao Bog, počele su stagnirati, a stagnacija rezultira nazadovanjem. Jedan vam intelektualac može dati sve ove tvrdnje riječima, ali vam ne može dati iskustvo ili čašu tog eliksira, neki kapital s kojim ćete započeti. Mnogi takozvani Učitelji dolaze sa svojom propagandom, no oni daju samo teoriju. Oni vam govore da ponavljate neku mantru ili neke riječi. Samo to nije dovoljno. Naš Učitelj je znao reći: „Bilo koja djevojčica koja okreće kolovrat može vam dati pet riječi. To ništa ne znači, važno je iskustvo.“ Veličina Učitelja leži u činjenici da je On kompetentan dati vam jedan početni kapital, povlačeći vašu pažnju od vanjskog i uzdižući je iznad svijesti tijela. On otvara vaše unutarnje oko da vidite Božje Svjetlo i čujete Božji Glas, bilo to malo ili nešto više. To ovisi o spiritualnoj pozadini pojedinog čovjeka. No vi morate imati nešto s čime možete započeti. Onaj tko može darovati taj Kruh ili Vodu života naziva se Svetac. Iz tog razloga se u svetim knjigama govori s mnogo poštovanja o Učiteljima, bez obzira u kojoj su zemlji živjeli. Veliki je blagoslov susresti takvog Učitelja.