What can other people know of the condition of one’s heart? If the enigma of the mystery of life enters the heart, the person knows no peace until it has been solved.

Sant Kirpal Singh

Istinski Satsang

Malo prije sam govorio o Satsangu ili boravku u društvu sveca. Satsang je jedna škola u kojoj ne samo da učite o Bogu, već dobivate i iskustvo Boga u vama. Ako se želite obrazovati na nekom području, morate ići u školu ili na fakultet gdje se o tome uči. Ako želite nešto naučiti o vašem fizičkom tijelu, što ga čini slabim i kako može ponovo ojačati, morate ići u školu gdje se uči kako biti zdrav. Ako želite postati inženjer, morate ići u školu gdje vas o tome uče inženjeri. Naime, škola u kojoj sada sjedite je škola u kojoj se uči kako susresti Boga. Satsangje škola u kojoj poučava netko tko poznaje Boga, tko vidi Boga i tko je kompetentan drugima dati iskustvo Boga u njima, dati im neki početni kapital. Samo se takva škola zove Satsang. Riječ "Satsang" zapravo znači ujediniti dušu sa sveprisutnim, svepostojećim Bogom. To je moguće tek kada se naša duša odvoji od uma i vanjskih osjetila. Tek onda kada spoznamo sebe, u mogućnosti smo spoznati Boga, koji sve prožima i kontrolira, u kojem živimo i postojimo.

Dakle, ova škola u koju idete zove se Satsang. Mi je pohađamo da bismo dobili kontakt s Bogom. To je jedino moguće kada je u njoj čovjek koji vidi Boga i koji može omogućiti da i drugi vide Boga. Bog-u-čovjeku ili čovjek-u-Bogu vidi Boga svugdje i u svakome. Oni koji postanu receptivni, otvoreni prema Njemu, također počinju vidjeti Boga u svakome. Bog-čovjek je taj koji vam može dati kontakt, iskustvo Boga koji je u vama i svugdje. Tek kada se uzdignete iznad svijesti tijela, počinjete stvarno učiti. Tada ste na putu da spoznate vaše pravo ja, a zatim Nad-ja, koje vas kontrolira u tijelu. Čitav univerzum je pod Njegovom kontrolom. Dakle, ako želite spoznati Boga, dođite u školu gdje je onaj tko poznaje Boga, tko vidi Boga i tko je kompetentan dati vam nešto za početak, jedno iskustvo Božje Snage koja je već u vama. Ako odete k trgpvcu tkaninama koji prodaje samo robu od svile i od njega zatražite željeznu polugu, može li vam je dati? Naravno da ne. Ako odete u školu gdje se uči kako upravljati strojevima i tamo postavite pitanje kako spoznati Boga, mogu li vam tamo dati iskustvo Njega? Ne, ni najmanje. Slično tome, škola u koju idete kako biste spoznali Boga prava je škola ako je u njoj onaj tko ima kontakt s Bogom i kompetentan je dati vam nešto s čime možete započeti. Kada pronađete takvu školu, pitanje je kako iz nje izvući potpunu dobrobit? Kada dođete tamo, zaboravite na sve ostalo. Ostavite sve iza vas, vaš dom i posao, vašu okolinu, čak i vaše tijelo. Kada vidite Boga-u-čovjeku koji tamo sjedi, svu vašu pažnju usmjerite na Njegove oči, tamo gdje progovara duša Boga u Njemu. Oči su prozori duše. Njegova duša je natopljena Božjom ljubavlju, ona sjaji Božjom slavom. Ako postanete receptivni, uvijek ćete misliti na Njega i ono što mislite, to postajete. Onaj tko tako radi naziva se Gurmukh. On može izvući potpunu dobrobit od dolaska na Satsang.

Oni koji dolaze ovdje sretnici su. Zaboravite na prošlost, vanjsko okruženje i budite ovdje samo s Bogom-u-čovjeku koji je pred vama. Trebali biste postati receptivni, zaboraviti vaše tijelo i sve vanjske stvari. Ako vaše tijelo sjedi ovdje, a um luta negdje vani i bavi se drugim stvarima, ne možete izvući dobrobit dolaženja na Satsang. Ponovo vam moram naglasiti da je Satsang škola koja se s pravom naziva Satsang, ako se tamo nalazi netko tko je vidio Boga, tko poznaje Boga i ima kontakt s Njim. On je opijen Božjom ljubavlju i ljubav zračenjem izlazi iz Njega. Ako želite izvući potpunu korist od odlaženja u tu školu, zaboravite na vašu okolinu, na one koji sjede oko vas, čak i na vaše fizičko tijelo. Neka vaša pažnja bude s Bogom-u-čovjeku koji je pred vama. Na taj način naučit ćete mnoge stvari kroz zračenje, ako ste receptivni. Duša govori duši bez izgovorenih riječi.

Na Satsangu vam se daju dvije stvari zajedno. Najprije je izgovorenim riječima objašnjena teorija, a zatim vam je dan jedan kapital, kroz oči. To zrači k onome koji to želi dobiti, tko u tu školu dolazi da bi spoznao Boga. Takve škole su rijetke. Postoje mnoge škole gdje ljudi samo pričaju priče iz prošlosti i o teoriji, onako kako su to činili rishiji u prijašnjim vremenima. Oni vam mogu dati neke citate prošlih Učitelja, ali to služi samo za vaše razumijevanje tih stvari. Ako ne možete dobiti iskustvo s kojim možete započeti, kako možete izvući punu dobrobit iz  teorije? Netko može prekrasno govoriti o tome kako uspješno voditi poslove. On može jako lijepo govoriti, ali ako ljudi koji ga slušaju nemaju novaca s kojim će započeti, od kakve im je koristi predavanje? Ako možete dobiti početni kapital, tek tada će vam predavanje biti od prave koristi.

Ovo je škola spiritualnosti. Najprije je objašnjena teorija u kojoj se govori o Učiteljima koji su dolazili u prošlosti, koji su vidjeli Boga i koji su i drugima omogućili da vide Boga. "Sin poznaje Oca i onaj komu Sin htjedne objaviti." Bog prebiva u svakom srcu. On je Snaga koja nas kontrolira i koja drži dušu u tijelu. O svemu tome se govori da bi oni koji dolaze na Satsang mogli dobro razumijeti teoriju. Ali to samo nije dovoljno. Tamo mora biti netko tko je iznad osjećaja, emocija i logičkog razmišljanja. On vidi Boga i pomaže drugima da razviju to oko, da mogu vidjeti Boga u sebi. On vam daje nešto za početak. On daje kontakt sa vječno Nepromjenjivom Trajnošću, koja je Bog. Za to nisu potrebni vanjski rituali. Dođite kao čovjek, lišeni svih vanjskih obilježja i etiketa. Kada dolazite na Satsang i učite uz stopala nekog koji poznaje Boga i koji je kompetentan dati vam nešto za početak, zaboravite sve ostalo.

Prvo treba dobro razumjeti teoriju. Učitelji koji su došli u prošlosti vidjeli su Boga i bili su kompetentni dati nešto s čime će započeti oni koji su došli k njima. Drugo, dano vam je neko iskustvo. Zato ste sretnici, rekao bih, što pohađate školu gdje se daje nešto za početak, Božjom milošću. Ako želite izvući potpunu dobrobit iz onoga što vam je dano i od dolaženja na Satsang, postanite receptivni. Do toga će doći ako se budete pridržavali zapovijedi Boga-u-čovjeku ili čovjeka-u-Bogu.

Dakle, s tim ciljem ste došli ovamo. Sretnici ste i trebali biste to iskoristiti na najbolji način. Zaboravite sve: dom i kućne poslove, vanjsku okolinu, i dok ste ovdje, zaboravite čak i na vaše tijelo. Postanite potpuno receptivni gledajući u oči Boga-u-čovjeku. Njegova duša govori kroz oči dušama koje su receptivne. Spiritualnost se ne može naučiti, već uhvatiti kao zaraza, očima. Sretni ste što imate takvu školu, milošću Božjom, ali na vama je da iz nje izvučete potpunu dobrobit pohađajući je na način koji vam je upravo objašnjen. Ostanite u onoj vjeri ili religiji kojoj pripadate, to nije važno. Vi ste prije svega čovjek. Ova vanjska obilježja koja nosite tiču se samo vanjskog tijela. Spiritualnom čovjeku te stvari nisu važne. Vi ste čovjek s jednakim pravima koje vam je dao Bog i zatim, vi ste svjesno biće, vi ste utjelovljena duša. Vaša duša je od iste bîti kao i ona od Boga nad nama. Vi ste kap oceana Svesvijesti. Kao čovjek, vi ste jedno. Kao duša, vi ste jedno. Svi vi štujete jednog te istog Boga nad nama.