The human body is a holy book of God. Study it! Search it! Those who rose above the plane of senses and realized themselves, they realized God. This is the highest ideal of all.

Sant Kirpal Singh

Kako razviti predanost i važnost vođenja dnevnika

 

 


Upravo sam govorio o predanosti, kako
se razvija i što ona znači. To je stvar srca, a ne glave. Srce je uvijek vezano za nešto. Vi to možete nazvati srce, um ili kako god želite. Sada smo vezani za svijet, našu obitelj, vanjske stvari. Te vezanosti razvile su se kroz stalni kontakt. Što smo više u dodiru s vanjskim stvarima, to postajemo više za njih vezani. Primjer je majka koja odgaja svoje dijete. Ako je dijete vani i ne vraća se tri, četiri ili pet sati, majčino je srce uznemireno. Zašto? Njezino je srce vezano za dijete jer je uvijek bila u dodiru s njim. Sada su naša srca vezana za fizička tijela, za vanjske stvari. Bhakti je prije svega stvar srca, a ne glave. Trebali bismo razviti vezanost za Boga. Sada smo vezani za svijet. Sve vanjske stvari su jedna kratkotrajna, prolazna panorama.To naravno utječe na srce koje je vezano za tu panoramu! I ono će se uvijek mijenjati. Zato najprije moramo razviti jednu vezanost. Trebamo se samo okrenuti od vanjskog svijeta prema Bogu u nama. To počinje tako da dolazite u stalni dodir s onim za koga želite razviti vašu vezanost. Prvi korak na tom putu može se naći u svim religijama. Možete ići u crkvu i tamo izgovarati molitvu ujutro, navečer i u noći. Sikhi odlaze u hramove sikha, muslimani u džamije, hindusi u hindu hramove. Što češće odlazimo na ta mjesta, to će se više razviti jedna prirodna vezanost u tom smjeru. Ponekad se ne držimo nikakvih vanjskih pravila i zbog togaje uveden dnevnik.

Sve što činite neka bude radi Onoga kome ste potpuno predani. Vaše je srce vezano za Njega i radi Njega volite sve one koji su vezani za Njega, koji su stvoreni od Njega, može se reći. Na taj način niste vezani. Ako neizmjerno mnogo volite Jednoga, onda sve druge volite upravo radi Njega. Razumijete li sada kako se razvija predanost, kako je odvojiti od jedne stvari i vezati je za nešto drugo? Prvi korakje da dođemo u stalni kontakt s Bogom ili s ljudskim tijelom u kome je On očitovan. Na taj način će se razviti vezanost. Kad se ona razvije postati ćete bespomoćni, jer je vaše srce vezano. Ako ste se odlučili za jednu stvar, a vaše je srce vezano za nešto drugo, cijelo vrijeme ćete u mislima biti tamo gdje je vezano vaše srce. Dakle, to je početak predanosti ili bhakti.

Dnevnici pokazuju koliko vremena ulažete u vaše spiritualne vježbe i gdje je vaše srce vezano za vanjske stvari, u jednom ili drugom obliku. Predanost zahtijeva čistoću srca. Čistoća srca zahtijeva da se u vašem srcu ne pojavi niti jedna druga misao osim one o Onome koga volite. Ako u vašem srcu ne postoji niti jedna druga misao o nekome drugome i ako je ono slobodno od vanjskih vezanosti, tada je Bog u njemu. Predanost počinje kad vaše srce odvojite od vanjskih stvari i vežete ga za Boga ili Boga-u-čovjeku. To se razvija kad dolazite u stalni kontakt s Njim. Početak je u tome da se redovito posvećujete vašim spiritualnim vježbama.

Zašto idete u crkvu ili na neko drugo sveto mjesto? Samo zato da neko vrijeme mislite na Boga, zar ne? Što vam koristi ako odete na neko sveto mjesto ili hram, a vaše je srce vezano za nešto što je vani! Postoji jedna priča o dva prijatelja; jedan je htio igrati nogomet, a drugi je htio ići u crkvu. Oboje su bili tvrdoglavi, svaki na svoj način. Prijatelj koji je htio igrati nogomet otišao je na igralište, a drugi je otišao u moliti u crkvu. No dok je jedan od njih igrao nogomet na igralištu, a drugi molio u crkvi, što su u stvari radili? Onaj koji je igrao nogomet mislio je: "Moj prijatelj je u crkvi, on sigurno sad izgovara molitve." Onaj koji je bio u crkvi mislio je: "Moj prijatelj sigurno uživa igrajući nogomet."

Zato radite sve vaše poslove, fizičke ili neke druge, samo zbog ljubavi prema Bogu. Vaše srce bi trebalo biti vezano za Jednoga. Ponekad ljudi odlaze na sveta mjesta ili da vide svetu osobu, no u mislima su negdje drugdje. Kakvog to ima smisla? Bolje biti na igralištu i misliti na crkvu, nego biti u crkvi, a misliti na igralište. Dakle, ta je vezanost stvar srca i ona s vremenom razvija predanost. Potrebno je učiniti ovaj prvi korak, ali što mi obično radimo? Uzimamo jednu stvar i ostavljamo sve druge stvari. Ako ostavimo jednu stvar i ako ne usmjerimo svu svoju pažnju na drugu stvar, prirodno je da gubimo obje. Kako se razvija predanost? Kao prvo, moramo biti u kontaktu s onim što želimo imati, za što smo se odlučili. Žalosno je to da vrludamo. Još uvijek se nismo odlučili za naš cilj, štozaista želimo raditi. Zato uvijek naglašavam: "Dobro, odlučite što želite postati." Ponekad smo predani nekoj stvari deset dana, mjesec ili dva, tada jednostavno promijenimo smjer iokrenemo se prema nečemu drugome. Tako trošimo vrijeme u kopanje bunara; neki su dva metra, neki tri metra, neki pet metara duboki, no nikada ne dođemo do vode. Dakle, najprije odlučite što želite postati i kome želite biti predani, svom svojom dušom.

Kada čitate svete knjige, vidjeti ćete da svi Učitelji govore: kada ste dobili ljudsko tijelo, najviši cilj je vezati se za Boga. Tamo gdje ste vezani, tamo ćete otići. Uvijek ponovno ste dolazili na svijet, zato jerniste vezani za Boga, inače biste bili otišli k Njemu. Dakle, vodite vaš dnevnik i iskorijenite sve strane misli iz vašeg srca. Naše je srce trenutno podijeljeno. U njemu ne bi trebala biti niti jedna druga misao osim o onome kome želite biti predani. Govorim sa znanstvenog stajališta. Kada se u vama razvije predanost, postati ćete bespomoćni. Pretpostavimo da dnevno izgovarate molitve u određeno vrijeme, jedan, dva, tri ili četiri mjeseca. Jednog dana možda uopće nemate vremena za predanost. Vaše će srce biti uznemireno, osjećati ćete se kao da ste nešto izgubili. Na taj se način razvija predanost.

Druga stvar je da jednostavno boravite u društvu onoga čije je srce predano Bogu. Ako želite da vaše srce bude predano Bogu, trebate biti u društvu onoga koji je predan Bogu. Ako želite da vaše srce bude predano svijetu, u redu. Za to imate jako mnogo prilika.

Treći i najučinkovitiji način je doći u dodir s onim u kome je očitovana predanost, gdje je utjelovljena Riječ, gdje je slovo "l" odstranjeno iz riječi World (svijet). Ono što tada ostaje je Word (Riječ) ili Bog. Zračenje će doći direktno od Njega i može se dobiti na udaljenosti od tisuću kilometara. Da biste to dobili, trebate razviti receptivnost. Preko radija i televizije možete čuti glas ili vidjeti onoga tko govori na udaljenosti od tisuće kilometara. Bog-čovjek je Riječ koja se utjelovila i On je posvuda. Trebate samo okrenuti vaša srca i umove u Njegovom smjeru i dobiti ćete pomoć. Sve u svemu, ne smije se podcijeniti fizički kontakt. U Njegovom društvu primiti ćete zračenje direktno. Kad ste negdje drugdje, trebate usmjeriti vašu pažnju prema Njemu. Ovdje (u Ashramu) trebate učiniti mali ili nikakav napor da biste usmjerili vašu pažnju. Vi vidite vlastitim očima. Razumijete li kako se razvija predanost, kako se ona može ojačati? Sada bismo trebali procijeniti gdje stojimo.

Ako su naša srca predana Jednome i ako činimo nesebičnu službu za dobro Onoga kojemu smo predani, to nas ne veže. Ako niste stvarno predani, već se zbog vanjskog ugleda i slave, radi dobrog glasa kojeg ćete imati u svijetu, samo pravite da ste predani,tada ste vezani. Otići ćete tamo gdje ste vezani. Učitelji su objašnjavali ove stvari, svaki na svoj način. Uvijek ponovno ćete ustanoviti da svi Učitelji u svojim govorima i spisima govore o istim temeljnim stvarima. Vidite li sad kako se razvija predanost? Iz tog razloga trebali biste se redovito posvetiti vašim spiritualnim vježbama i također voditi vaš dnevnik. To će vam stvoriti naviku. Uvijek naglašavam: "Pošaljite vaš dnevnik prazan." Koliko ćete ga dugo slati praznog? Jedan mjesec, dva, onda ćete gapočeti ispunjavati i to će postati navika. Tada ću reći: "Molim vas, uložite više vremena u vaše vježbe." Ja nikada ne progonim nikoga, čak ni one koji ne rade onako kako ja kažem. Jednostavno ih zamolim da rade to što sam im rekao. Dakle, to je smisao dnevnika i koliko je važno voditi ga. Koliko je onih koji uistinu vode dnevnik? Ponekad mi ljudi jednostavno donesu svoj dnevnik i vidim da je potpuno prazan, a oniimaju malo ili nikakvo iskustvo. Kažem im: "Dragi prijatelji, vaš dnevnik je u redu, ali vi biste ste prema tome trebali već uzdići na treći nivo!" Srce koje nije vezano za svijet nikada ne razmišlja o svjetovnim stvarima. Onaj koji nema nikakvih grešaka u raznim stupcimadnevnika i koji ima čisto srce, u njemu mora biti Bog. On je već u njemu, no tada će se očitovati.

Kao što sam vam maloprije rekao, bila su dva prijatelja, od kojih je jedan htio ići na igralište igrati nogomet, a drugi u crkvu. Oboje su otišli svojim putem. Onaj koji je na igralištu igrao nogomet razmišljao je: "Oh, moj prijatelj sjedi u crkvi i moli." Čak i ako je njegovo fizičko tijelo bilo na igralištu, njegovo srce bilo je u crkvi. Drugi prijatelj koji je bio u crkvi razmišljao je: "Moj prijatelj sigurno uživa igrajući nogomet." Tako, kada sjedite pred Učiteljem, morate vidjeti gdje ste uistinu vezani. Tada ćete biti u stanju izvući punu korist od Njegovog društva.

Predanost prije svega počinje vođenjem dnevnika. Dnevnik je stvoren s vrlo važnim razlogom. Razumijete li sada koji je smisao dnevnika? Ove stvari objasnio sam vam u detalje. Njih objašnjavaju i knjige, ali ne detaljno. Dakle, oni koji ne vode dnevnik moraju ga početi voditi. Uvijek ponovno to naglašavam. Oni koji ne vode dnevnik neprestano će raditi greške. S vremenom će se njihovo srce vezati za svijet. Izvana mogu izgledati vrlo predano, ali su u stvari vrlo predani svijetu. Razumijete li sad kako se razvija predanost, što nam ona daje, kako ona još više jača i kako da se uzdignemo u nju?To je ono što je potrebno. Svakoga dana nešto vam je detaljno objašnjeno kako biste sve razumjeli. Nije dovoljno samo razumjeti, trebate po tome živjeti. Što više po tome živite, to ćete se više mijenjati. Vaša srca će biti vezana za plemenitije stvari od onih svjetovnih.