What can other people know of the condition of one’s heart? If the enigma of the mystery of life enters the heart, the person knows no peace until it has been solved.

Sant Kirpal Singh

Istinski Guru ili Učitelj

 

 

Svi su Učitelji govorili da je Bog Guru, istinski Učitelj. On je kontrolirajuća Snaga u nama. U tijelu imamo mnogo otvora – dva oka, dva uha, dvije nosnice, usta i dva otvora dolje, ali ipak ne možemo iz njega pobjeći. Naš dah izlazi iz tijela, ali tamo ne može ostati. Neka ga Snaga vraća natrag u tijelo. Ta se kontrolirajuća Snaga zove Bog. Kada se ona povuče, moramo napustiti tijelo. Dakle, Bog je istinski Guru i On je kontrolirajuća Snaga u svakome od nas. Čovjek u komese ta Snaga očituje, taj očitovani Bog-u-čovjeku,naziva se Učitelj. Ne samo sin čovječji, već sin čovječji u kojem je On očitovan. Istinski Učitelj je dakle Bog sam. Ne apsolutni Bog, već Bog koji je došao u izražaj, koji održava i kontrolira cijeli univerzum.

Guru Nanaka sujednom upitali: "Tko je tvoj Guru, tvoj Učitelj?" On je odgovorio: "Božja Snaga u izražaju, Shabd  je Guru. Moja duša je Njegov učenik." Kabir je rekao isto. Njega su upitali: "Gdje živi tvoj Guru?" On je rekao: "S onu stranu i iznad ovih vanjskih osjetila. Ako se uzdignete do tog mjesta, pronaći ćete ga." Ta Snaga je kontrolirajuća Snaga koja nas drži u tijelu. Istinski Učitelj je Božja Snaga u izražaju koja kontrolira cijeli univerzum. Mi poštujemo ono tijelo u kojemu je On očitovan. Mi ga poštujemo i volimo zato jer se u Njemu očitovao Bog.

U svijetu se postavlja pitanje koga bismo trebali voljeti. Bog je ljubav, naša duša je također ljubav, ljubav je urođena u našoj duši i prirodno je da želi biti vezana za nekoga. Sada je naša duša vezana za vanjske stvari, za fizičko tijelo, za našu djecu i obitelj. Što je posljedica toga? Mi se moramo uvijek ponovno vraćati natrag, tamo gdje smo vezani. Sve se stvari mijenjaju, nisu stalne. Zato trebamo voljeti nekoga koji je nepromjenjiv, koji se ne mijenja. "O Bože, Ti si vječno, nepromjenjivo trajanje.Ti jesi, a mi želimo biti vezani za Tebe." Oni koji su vezani za promjenjivu panoramu života ne mogu vidjeti Boga – osim ako se ne povuku od svega toga.Istinski Guru je Bog u čovjeku, očitovani Bog u čovjeku. Koga najviše trebamo voljeti? Onoga koji može povući našu pažnju od vanjskog svijeta, povući nas prema gore i otvoriti unutarnje oko da vidimo Njega. Bog je Svjetlo. Tko može ukloniti tamu kada zatvorite oči i očitovati Svjetlo u vama? Onaj tko to može učiniti zove se Sadh, Svetac, Sant, Mahatma ili Guru. On nije sin čovječji. Mi poštujemo Njegovo tijelo samo zato jer je u njemu očitovan Bog. Bog je također u nama, ali je sakriven. Bog u Njemu može povući našu pažnju od vanjskog svijeta, povući nas iz nižeg dijela tijela prema gore do sjedišta duše u tijelu i otvoriti naše unutarnje oko da vidimo Božje Svjetlo. Prekrasno je ono tijelo, rekao bih, gdje je Bog očitovan. Ljubav prema Njemu jeprvi korak ka dosezanju najvišeg cilja života – spoznaja Boga. On vidi Boga i omogućava nam da unutar našeg tijela vidimo Boga. Kada jednom dobijete nešto čime možete započeti, neki kapital, možete ga povećavati, to razvijati iz dana u dan i uzdići se u Njega. Ako volite nekoga tko se rađa i umire, morati ćete se vratiti. Slijediti ćete ga. Ako volite onoga u kome je Bog očitovan, kamo ćete otići? Otići ćete tamo gdje On ide. Ako se On ne mora vratiti, tada ni vi to nećete morati. On nam govori da smo dobili ovo ljudsko tijelo koje je najviša stepenica u Kreaciji. Vi ste sretnici, ali najviši cilj pred vama jest spoznati Boga. To možete učiniti samo u ljudskom tijelu, kojeg ste, srećom, dobili Božjom milošću, i ni u kojem drugom tijelu.

Tako ste vi na redu da vidite Boga, da sretnete Boga. Sve se druge stvari moraju otplatiti, kao što su dugovi pri davanju i uzimanju, kao posljedica djela iz prošlosti. Ako našu dušu vežemo uz Boga, naravno da se nećemo vratiti natrag. Zato, ako volite nekoga, prirodno je da ćete raditi ono što on kaže. Krist je rekao: "Ako me volite, držite se mojih zapovijedi." Na vama je red da sretnete Boga. Ljudsko tijelo je najviša stepenica u Kreaciji i dobili ste ga Božjom milošću. Trebate ga iskoristiti najbolje što možete. Koja je najveća korist od ljudskog tijela? Spoznaja Boga. No, da bismo spoznali Boga, najprije trebamo spoznati sebe. Znanje o sebi prethodi znanju o Bogu. To nije stvar razuma ili osjećaja već samoanalize, uzdizanja iznad svijesti tijela. Kada upoznate sebe same, vaše pravo ja, moći ćete upoznati Nad-ja, koje vas kontrolira u tijelu. Božja Snaga u izražaju očituje se kao princip Svjetla i Tona. Kada se povučete od svega vanjskog i uzdignete iznad svijesti tijela, unutarnjim okom vidjeti ćete Božje svjetlo i unutarnjim uhom čuti Ton ili Božji glas. Onaj koji je u tome kompetentan, sposoban, zove se Učitelj, Sadh, Sant ili Svetac. Dakle, najbolje je voljeti onog čovjeka u kojem je očitovan Bog. Ako dođete do stupa koji je spojen s elektranom, to će vas približiti elektrani. Maulana Rumi kaže: "Kada dođete k istinskom Učitelju, došli ste bliže Bogu, jer je Bog očitovan u Njemu." Kada dođete k Njegovim stopalima,  Njegovim zračenjem ćete se povući prema unutra. Što je više vaša pažnja posvećena Njemu, to ćete više biti povučeni prema unutra. Kada se vaša duša povuče iz tijela, vidite Božje Svjetlo. Najviši cilj pred nama jest spoznati Boga, ali da bismo spoznali Boga moramo sresti onoga u kojem je On očitovan, i koji i u nama može očitovati istu Božju Snagu koja djeluje u tijelu. On ne traži od vas da napustite svijet i odete u divljinu. On kaže: ostanite u svijetu, otplatite sve dugove, davanja i primanja koja morate otplatiti kao posljedice djela iz prošlosti. Otplatite vaše dugove ljubazno i usmjerite vaše korake prema Bogu. Onaj koji vas može voditi u tom smjeru zove se Učitelj. Niti jedna religija to pravo ne može zahtijevati samo za sebe. Učitelji su dolazili u svim religijama. Ostanite gdje god želite, ali dođite k onom Učitelju u kojemu je očitovan Bog i koji je kompetentan tu Božju Snagu očitovati u vama.


Takav čovjek, koji uvijek misli na Boga dok živi u svijetu, otići će tamo gdje je Bog. Ako ste vezani za svijet, morati ćete se uvijek ponovno vraćati (na svijet). Ljudsko tijelo je najviša stepenica u Kreaciji i sretni smo što ga imamo. Najviše što možemo dobiti od njega je spoznaja Boga. Da bismo spoznali Boga, najprije trebamo spoznati sebe. To je praktična stvar samoanalize i može nam je pokazati onaj koji se svakodnevno uzdiže iznad svijesti tijela. Dakle, On je taj k
ojeg trebamo voljeti na ovom svijetu. On vidi da Bog živi u svakom srcu i ima poštovanja za svakoga.