What help us to know ourselves what things are not helping factors, and how we can analyse ourselves from the outgoing faculties and intellect is a practical subject. This is truly called spirituality.
Sant Kirpal Singh

Vanjske oznake i obilježja onoga koji istinski voli Učitelja

From the book "Morning Talks", written by Sant Kirpal Singh

1967-10-28, Delhi, Sawan Ashram
Talk available asmp3 at audio.sant-kirpal-singh.org

 

 


Ljubav ili milosr
đe obilježje je duše ili srca. Ljubav prema svijetu nije ljubav, već se zove požuda ili vezanost. Ljudi doduše pričaju o ljubavi, no gdje je ona? Oni čak ni ne znaju štoje ljubav. Kaže se da ljubav možemo pronaći ako nekome jednostavno poklonimo naše srce i zatim hodamo svijetom bez srca. Ako vam je netko uzeo srce, što vam je ostalo? Samo taj čovjek može uistinu razumjeti što je ljubav. Vanjske oznake čovjeka koji voli su bezuvjetna poslušnosti i potpuna samopredaja. On poštuje želje Voljenog ili Učitelja. On uvijek želi udovoljiti Učitelju, a ne sebi. Ljubav nije trgovanje. Ona ne raste na poljima niti se može kupiti u trgovini. Ona je već urođena u vašoj duši, a može se rasplamsati kada sretnete nekoga tko je preplavljen ljubavlju. Mi smo dobili ljudsko tijelo u kojemu možemo razviti ovu ljubav. Kao što sam vam rekao, ljubav je već urođena u vašoj duši; samo joj je potrebna vezanost za nekoga.Umjesto da smo našu dušu vezali za Naddušuili Boga, koji je sva Svijest, vezali smo je za tijelo, vanjska osjetila i vanjski svijet. To je bio razlog zbog kojeg uvijek ispočetka dolazimo na svijet. Ako volimo Boga, koji nas već kontrolira u tijelu, gdje ćemo tada otići? Otići ćemo tamo gdje je Bog, nećemo se vratiti na svijet. Ljubav se razbuđuje jedino u društvu onoga koji je već njom preplavljen. U Njegovom ćemo društvu biti zaraženi ljubavlju, ozračeni ljubavlju. Dakle, tko može ići ovim putem? Onaj tko može potpuno predati svoje tijelo, um, dušu, a čak i svoju vjeru. Njemu je Voljeni sve. On će biti spreman sve žrtvovati za Voljenog. Jednom su Sarmada, velikog sveca, upitali: "Evo, sreo si svog Učitelja, a što si s time dobio?" On je odgovorio: "Da biste spasili ljudsko tijelo, morate žrtvovati sve: novac i vezanosti. Da biste spasili vašu dušu, morati ćete žrtvovati vaše tijelo. Da biste spasili vašu vjeru, žrtvovati ćete mnogo života. Svi okovi mog tijela, uma, duše i vjere presječeni su. Što bi još više mogao dobiti? Sama riječ mog Učitelja je moja vjera. Sama riječ mog Učitelja je moj život. To je Kruh života, Voda života."

Potpuna samopredaja i bezuvjetna poslušnost vanjske su oznake čovjeka koji voli. Tko ih može doseći? Onaj čovjek koji ne mari za vanjske stvari. Za njega je Učiteljeva riječ Biblija, Kuran, Vede. Naposljetku, što sadrže Vede, Kuran i Biblija? Tamo su samo zapisani iskazi određenih Učitelja koji su bili jedno sa Bogom, koji su bili Bog u čovjeku. Riječi koje su oni izgovorili činesadržajnaših svetih knjiga. U svetim knjigama zapisane su upravo te iste riječi Učitelja – koji su utjelovljena Riječ i koji su živjeli među nama.Ako sretnete čovjeka koji je utjelovljena Riječ, tada je Njegova riječ Biblija, Kuran, Guru Granth Sahib. Tko može predati svoje tijelo, vezanosti, dušu i sve ostalo? Samo onaj koji je stvarno hrabar. Vanjska oznaka ili obilježje onoga koji voli je bezuvjetna poslušnost Učitelju. "Ako me voliš, drži se mojih zapovijedi", rekao je Krist. Svi ostali Učitelji govorili su isto. Guru Nanak kaže: "Bog-u-čovjeku je pravi Bog, pravi Guru." Manje je nade za one koji štuju tijelo Učitelja,u usporedbi s onima koji slijede Njegove riječi. Oni će sasvim sigurno biti spašeni. Trebali bismo poštovati i slijediti Učiteljeve riječi. Tada ćemo se sigurno vratiti u Kuću našeg Oca. Za one koji se samo izvana klanjajuUčitelju i ne žive po onome što On govori, to će još potrajati. Tu vrijeme igra veliku ulogu. Iz tog je razloga Krist rekao: "Ako me volite, držite se mojih zapovijedi." To je prvi korak. Na kraju predajemo tijelo, um, dušu i sve ostalo. Tada čovjek nema više svoju volju – Učiteljeva Volja postaje njegova volja. Pogledajte samo gdje trenutno stojite. Ako sve predate, ostati će samo Bog. U engleskom jeziku, riječ "World" (svijet) sastoji se od slova W-O-R-L-D. Ako iz vas izbacite vaše "ja", vi ste Bog.Ako iz riječi "WORLD" izvadite "L", ostaje samo "WORD" (Riječ). "U početku bijaše Riječ, Riječ bijaše s Bogom i Riječ bijaše Bog." Taj mali "ja", taj ego, prepreka je na našem putu k Bogu. Kada se potpuno predate Bogu-u-čovjeku (Bogu-u-čovjeku, ne tijelu, iako to tijelo naravno poštujemo), tada vaš «I» ili "ja" nestaje.

Postoji jedna priča o Guru Ram Dasu, četvrtom Guruu Sikha. Učitelji uvijek ispočetka iskušavaju svoje učenike, da vide koliko su se oni razvili. Dakle, njegov Učitelj (Guru Amar Das) zapovijedio je da se izgrade određene terase od blata. Svi su učenici po zapovijedi započeli gradnju tih terasa. Kada su bili gotovi, Učitelj ih je pogledao i rekao: "Nije dobro. Ovo nije u redu, morate izgraditi nove terase." Učenici su ih ponovno izgradili. Dva, tri, četiri, pet puta, uvijek ispočetka.Tada je Učitelj rekao: "Ovo mjesto nije dobro. Tamo dalje je bolje mjesto za njihovu gradnju." I tako, malo –pomalo, svi su učenici prestali s gradnjom terasa –svi, osim Guru Ram Dasa. Ostali učenici počeli su govoriti da je Učitelj ostario i da gubi razum. No Guru Ram Das im je odgovorio, sa suzama u očima: "Učitelj je sva mudrost, sva svijest. Ako bi On zatražio da cijeli moj život gradim ove terase i rušim ih, nastojao bih jedino slijediti Njegove zapovijedi." Njegova samopredaja bila je potpuna.

Razumijete li me? To je potpuna samopredaja. Sada, korak po korak, sami prosuditegdje stojite. Ako želite sresti Boga, morate se potpuno predati. Kada nema onog "ja", što onda...? Bog je u vama, On ne dolazi izvana. To je Vaš "ja" ili ego koji stoji na putu. Taj egodolazi doizražaja kada ste svjesni tijela, bilo fizičkog, astralnog ili kauzalnog. Kada se uzdignete iznad fizičkog tijela, nestaje fizičko "ja". Kada se uzdignete iznad astralnog tijela, gubi se astralno "ja". Kada se uzdignete iznad kauzalnog tijela, tada ćete u potpunosti razumjeti tko ste. Vaša volja je volja Gospodina. Gospodinova volja je u vama.

Kada počinjete s osnovama spiritualnosti? Kada slijedite zapovijedi Učitelja. Što Učitelj kaže? On kaže: "Održavajte vaš život čistim – ostavite na kratko vanjski svijet i okrenite se prema unutra – uzdignite se iznad svijesti tijela - dođite u kontakt sa Božjom Snagom u izražaju, sa principom Svjetla i Tona u vama. Zatim se uzdignite iznad astralnih i kauzalnih tijela. Spoznati ćete što znači: "Ja i moj Otac smo jedno." Tada se možete dalje uzdići u jedno Nadsvijesno stanje. To je krajnji cilj." Osnove spiritualnostipočinju potpunom samopredajom i bezuvjetnom poslušnošću Učitelju, Bogu u Njemu, naravno. Mi poštujemo Njegovo tijelo, jer je blagoslovljeno ono ljudsko tijelo u kojemu djeluje i manifestira se Božja snaga. Kako čovjek, koji je vezan za vanjske stvari – za ugled ili slavu – može učiniti i jedan korak na Putu?

Dakle, to je ono što su posebno naglašavali svi Učitelji iz prošlosti. Oni su ovamo dolazili da vas vrate natrag k Bogu. Ali ljudi ne obraćaju pažnju na njih. Oni čak ponekad idu tako daleko da Učiteljima stvaraju poteškoće. Znači,ako želite napredovati na putu povratka k Bogu, morate učiniti ove korake. Morate imati bezuvjetnu poslušnost. Zašto da se vežete za fizičke užitke i vanjske stvari? Trebali biste se uzdignuti iznad svega toga.