The Masters are not the monopoly of anyone, they come for everyone, not for one group of humanity or another. They give a knowledge which is beyond the senses, which is an ocean of intoxication – a mighty effulgence of bliss.

Sant Kirpal Singh

Mesaj de zi de naștere 1973

Scris de Sant Kirpal Singh, martie 1973

Sant Kirpal Singh

­

Această lume întreagă este casa Tatălui nostru, iar diferitele țări ale lumii sunt camerele acestei case. Omul este ființa cea mai superioară din întreaga creație, iar noi toți suntem membrii familiei Domnului. Animalele, păsările și reptilele sunt și ele membrii mai tineri ai familiei Lui Dumnezeu. De asemenea nu există diferență între est și vest. Suntem copiii Domnului, născuți pe lume în același mod, având aceleași privilegii de la Dumnezeu. Sufletul este făcut din aceeași esență ca și Dumnezeu, noi suntem cu toții frați și sore în Dumnezeu – El fiind una și aceeași Putere pe care o venerăm cu toții, având doar diferite denumiri.

Trupul omenesc este ocazia de aur dată de El, în care Îl putem cunoaște și realiza. El nu poate fi văzut și cunoscut prin intermediul minții și al intelectului. Sufletul este cel care este din aceeași esență ca și cea din care este Dumnezeu, de aceea sufletul este cel ce poate să-L realizeze și vadă pe Dumnezeu. Deci, prima dată trebuie să ne cunoaștem(să ne recunoaștem ca fiind suflete)pe noi înșine, pentru că doar ceea ce se aseamănă, se poate recunoaște.

Prin urmare, toți filosofii și înțelepții din Orient și din vest l-au îndemnat pe om să se cunoască pe el însuși, făcând-o fiecare în propria lui limbă, care a predominat la vremea respectivă. Grecii au spus: Gnote seauton; latinii au spus: Nosce te ipsum. Toți ceilalți au spus același lucru: Cunoașterea de sine precede cunoașterea Lui Dumnezeu.

Cunoașterea de sine nu poate fi atinsă prin sentimente, emoții sau prin deduceri. Toate acestea sunt supuse erorilor. A vedea ceva cu proprii ochi, este mai presus de toate. A vedea înseamnă a crede.

Cunoașterea reală a propriei ființe va urma prin autoanaliză sau prin ridicarea deasupra conștiinței corpului, demonstrația căreia se află la picioarele unui Maestru.

Din acest motiv, toți rishi i-au îndemnat pe oameni să fie "născuți de două ori" - o primă naștere în corpul omului, iar cealaltă prin înălțarea în afara (deasupra simțurilor)corpului. Când s-au născut de două ori, le-au dat mantra gayatri, ceea ce înseamnă "ridicați-vă deasupra celor trei nivele/lumi și identificați-vă cu soarele(Lumina divină)". Oamenilor li s-au dat demonstrațiile acestor lucruri și li s-a deschis Div Ghakshu(cel de-al treilea ochi) pentru a vedea Lumina soarelui interior. Acest obicei mai predomină la hinduși: oamenii sunt ajutați “să se nască a doua oară(să renască în Dumnezeu) “ și li se dă gayatri mantra, însă nu li se pot da demonstrații practice, din lipsa oamenilor care ar putea să facă acest lucru în mod practic. Domnul Isus Hristos a spus și El: cu excepția faptului că un om se naște din nou(renaște în Domnul), nu poate vedea împărăția Lui Dumnezeu.

Corpul omenesc este minunata casă în care trăim. Corpul funcționează atâta timp cât sufletul nostru se află în acest corp. Corpul are nouă deschideri către exterior, însă noi totuși nu putem să ieșim din corp, fiind controlați de o Putere. Când sufletul este retras din corp, trebuie să-l părăsim, să-l lăsăm în lumea asta. Noi locuim în acest trup, însă și Dumnezeu locuiește tot în acest trup. Corpul omenesc este adevăratul templu al Lui Dumnezeu.

Clădirile exterioare precum templele hinduse, bisericile și alte locuri sfinte au fost făcute/cladite după modelul corpului omenesc. În acestea sunt păstrate cele două simboluri ale Lui Dumnezeu: "Dumnezeu este Lumina" și "Dumnezeu este Nada" sau muzica sferelor.

Noi locuim în trup și Dumnezeu locuiește de asemenea în el; amândoi locuim în același trup, însă noi nu vorbim unul cu celălalt. Mintea este cea care stă în calea noastră, între noi și Dumnezeu. Primul pas pe care trebuie să-l facem, este ca să controlăm mintea, indiferent cărei religii aparținem. Mintea nu poate fi controlată prin practici care implică simțurile exterioare și intelectul; nu există decât un singur mod de a controla mintea, iar acesta se află în interiorul vostru. Remediul este adevăratul nectar al Naamului, "apa vieții", "pâinea vieții", care este în voi; prin degustarea elixirului dulce, care frânează mintea de la toate atașamentele exterioare.

Trebuie să deveniți ca un Gurumukh. Faceți doar ceea ce v-a poruncit Maestrul să faceti. Trăiți după poruncile Lui în procent de sută la sută; atunci veți progresa repede. Fiți ancorați în El; veți deveni ceea ce este El. Sfântul Pavel a spus: Eu acum nu sunt eu, căci El este în mine, acum Hristos trăiește în mine. Pentru a realiza acest proces, este nevoie neapărat ca să trăim o viață adevărată. Adevărul este mai presus de toate, dar adevăratul mod de viață se situează deasupra Adevărului. Lăsați deoparte toate lucrurile lumești care stau în calea voastră. Trăiți așa cum vă spune Maestrul și rugați-vă: "Doamne! Du-ne acasă cu orice scuză poti Tu găsi(cu orice preț). Noi nu suntem în stare să facem acest lucru, nu suntem vrednici de asta. Numai Tu cu harul Tău ne poți duce la casa Ta/locul Tău de origine.”