Den mänskliga kroppen är en helig skrift om Gud. Studera den! Utforska den!
De som reste sig ovan sinnenas plan och lärde känna sig själv (själen), de lärde känna Gud. Detta är det högsta idealet av allt.

Sant Kirpal Singh

Hazur Baba Sawan Singh - It is thy turn to meet God - PDF


My Master was a great giant in this Surat Shabd Yoga.

It is a science which has been brought down
through the past Masters,
starting with Kabir Sahib
and through various others
until it came to Tulsi Sahib;
then came Swamiji, Baba Jaimal Singh Ji,
and then Hazur – my Master.
Today, all that you
are now getting, is through His blessing. – Sant Kirpal Singh

Download for the brochure
"Hazur Baba Sawan Singh - It is thy turn to meet God"
(Chapter 2 from the Biography Sant Kirpal Singh - His Life and Mission)
(PDF 26 pages)

Go to top