Den mänskliga kroppen är en helig skrift om Gud. Studera den! Utforska den!
De som reste sig ovan sinnenas plan och lärde känna sig själv (själen), de lärde känna Gud. Detta är det högsta idealet av allt.

Sant Kirpal Singh

Lecture during Sant Kirpal Singh's Third World Tour – New York City, 12 October 1972 With film clips of Sant Kirpal Singh's visit to Sant Bani Ashram – New Hampshire and Charlotte/ North Carolina during His Third World Tour. Thanks to Ruhani Satsang for the film clips.

To watch at higher resolution use the option "HQ" in the youtube-videoplayer

Go to top