Man kan inte lära känna Gud genom de utåtriktade sinnena, genom intellektet eller livskraftena som kallas pranas. Man kan lära känna Honom enbart genom själen: endast samma kan lära känna samma. När blir själen frigjord? När den blir analyserad (separerad) från sinnet och de utåtriktade sinnena.

Sant Kirpal Singh

With great good fortune one receives contact with Naam, and then one works hard for it. Such a person truly makes his whole life a success and thereby finishes the succession of births and deaths. This is the teaching of the Masters.– Sant Kirpal Singh

To watch at higher resolution use the option "HQ" in the youtube-videoplayer

Go to top