Andlig kunskap är en riktig vetenskap. Så som två plus två ger fyra, på samma sätt är även här allting klar och uppenbar, och det finns inget spelrum för vare sig modifikation eller förändring.

Sant Kirpal Singh

This talk is one of many which were given by Sant Kirpal Singh in the mornings at the time a number of people from the West were staying at Sawan Ashram, Delhi, India. In between Sant Kirpal Singh translates the talk into the local language for some listeners.

Later the collected talks were first delivered in the Hindi language and afterwards translated into English by Sant Kirpal Singh and publicated under the title “Morning Talks”.

Book "Morning Talk" - DOWNLOAD FREE

 

 

 

Go to top