Man kan inte lära känna Gud genom de utåtriktade sinnena, genom intellektet eller livskraftena som kallas pranas. Man kan lära känna Honom enbart genom själen: endast samma kan lära känna samma. När blir själen frigjord? När den blir analyserad (separerad) från sinnet och de utåtriktade sinnena.

Sant Kirpal Singh

This talk is one of many which were given by Sant Kirpal Singh in the mornings at the time a number of people from the West were staying at Sawan Ashram, Delhi, India. In between Sant Kirpal Singh translates the talk into the local language for some listeners.

Later the collected talks were first delivered in the Hindi language and afterwards translated into English by Sant Kirpal Singh and publicated under the title “Morning Talks”.

Book "Morning Talk" - DOWNLOAD FREE

 

 

 

Go to top