Den mänskliga kroppen är en helig skrift om Gud. Studera den! Utforska den!
De som reste sig ovan sinnenas plan och lärde känna sig själv (själen), de lärde känna Gud. Detta är det högsta idealet av allt.

Sant Kirpal Singh

Sant Kirpal Singh, 2 february, 1966

 

Sant Kirpal Singh

Mina kära vänner,
den sjätte februari börjar mitt sjuttiotredje år av mitt jordisk pilgrimsfärd. Jag älskar och respekterar alla samhällen, alla länder, alla religioner och ras. Jag är de fattigas, de utsattas och de förlorades tjänare och jag fortsätter att arbeta i Guds Vingård med all ödmjukhet. Jag framlägger ett livsprogram för dig:

1. Enkelhet.
2. Kärlek till mänskligheten.
3. Tjänsten åt de fattiga.

Lär dig att offra Gud all ditt arbete och låt din ödmjukhet öka. En sådan förening av hängivna behövs för tjänsten åt mänskligheten. Vad som behövs är inte kvantitet utan arbetarnas ‘kvalité‘ och ‘karaktär‘.

Jag önskar grupp Satsangs av personer som blir centrar av liv, det nya livet av anden, och ingen maktorganisation, vilken fängslar de fundamentala värden och kväver den levande inspirationen.

Var ‘ljuset för dig själv‘ och reformera dig själv för att tjäna mänskligheten.

Jag önskar dig att leva ett liv av fullkomlig osjälviskhet, enkelhet, rätt omdöme och kärlek för de fattiga och behövande; därför att kärlek är roten kärlek är frukten av livets träd.

Guru Nanak säger:

"Å människa! Älska Gud som fisken älskar Ju mera vatten,
desto mera glad är för utan vatten lever fisken inte för ett ögonblick.
Må jag vara fisken (själen), som genom livet i vattnet (Gud), löser livets mysterium."

Din tillgivne, Kirpal Singh

 

Go to top