Den mänskliga kroppen är en helig skrift om Gud. Studera den! Utforska den!
De som reste sig ovan sinnenas plan och lärde känna sig själv (själen), de lärde känna Gud. Detta är det högsta idealet av allt.

Sant Kirpal Singh

From the book "Naam or Word", written by Sant Kirpal Singh

 

Naam helps a spirit in the attainment of Sehaj – a state of perfect equipoise beyond the realm of the three Gunas: (Satvik, Rajsik and Tamsik; i.e., Equanimity, Action, and Inertia respectively). It is a state not subject to decay and disintegration.

Let the Beloved of Nanak have mercy on him for Naam is the blind man's staff
GURU ARJAN

O God! Thy Name is a pilgrim's staff to the blind,
To me who is a poor and helpless wretch,
Thy name is my prop and support.

NAM DEV