Man kan inte lära känna Gud genom de utåtriktade sinnena, genom intellektet eller livskraftena som kallas pranas. Man kan lära känna Honom enbart genom själen: endast samma kan lära känna samma. När blir själen frigjord? När den blir analyserad (separerad) från sinnet och de utåtriktade sinnena.

Sant Kirpal Singh

From the book "Naam or Word", written by Sant Kirpal Singh

 

Naam in the real sense is beyond perception, compre­hension and apprehension. It is an unspoken language and mutely it speaks. Madam Blavatsky calls It the Voice of the Silence. A continual touch with the Word helps in stilling the mental vibrations and quieting the mind. Guru Nanak speaks of It:

Naam cannot be seen with the eyes,
nor can it be comprehended,
but with all this, it is so sweet and so loving,
O God! grant Nanak this ambrosial nectar from age to age,
so that he may ever be engaged in its lim­itless vibrations.

Go to top